Postup při reklamaci

Postup při reklamaci

Zahájení reklamačního řízení:

Vyplňte prosím a zašlete formulář v PDF, ke stažení zde, na náš email, ve které nás informujte o zahájení uplatnění práva z vady. Reklamační řád naší společnosti je ke stažení zde.

Následně nám doručte zboží na adresu registrované provozovny. Můžete tak učinit Českou poštou či jiným přepravcem nebo po dohodě i osobně.

K zásilce přiložte:

  • kopii faktury
  • popis vady
  • kontaktní adresu, telefon a e-mail

 

Průběh reklamačního řízení

O reklamaci rozhodneme v co nejkratším možném termínu – většinou už do 1 pracovního dne od obdržení zásilky.

Předpokladem k úspěšnému vyřízení reklamace je požadovaná a potřebná součinnost kupujícího, tj. především umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

Ukončení reklamačního řízení

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení vaší reklamace budete informováni emailem.