Blog

Černý diamant

Černý diamant - carbonado, polykrystalický nerost je kompletně složen z diamantu, grafitu a amorfního uhlíku

Carbonado, běžně známý jako černý diamant, je jednou z nejtvrdších forem přírodního diamantu. Jedná se o nečistou mikroporézní formu polykrystalického diamantu s vysokou hustotou, skládající se z diamantu, grafitu a amorfního uhlíku, s menšími krystalickými precipitáty vyplňujícími póry a občasnými redukovanými kovovými inkluzemi. Vyskytuje se především v naplavených usazeninách, kde je nejvýraznější ve středních rovníkových oblastech, jako je Středoafrická republika a Brazílie, kde byla nalezena převážná většina karbonádových diamantů. Jeho přirozená barva je černá nebo tmavě šedá a je poréznější než jiné diamanty.

Černé diamanty jsou typicky o velikosti hrášku nebo větší porézní agregáty mnoha malých černých krystalů. Nejcharakterističtější carbonado se těží ve Středoafrické republice a v Brazílii, ani v jednom místě spojeném s kimberlitem, zdrojem typických drahých diamantů. Analýzy izotopů olova byly interpretovány jako dokumentující krystalizaci carbonados asi před 3 miliardami let; přesto se carbonado nachází v mladších sedimentárních horninách.

Minerální zrna obsažená v diamantech byla rozsáhle studována za účelem zjištění původu diamantu. Některé typické diamanty obsahují inkluze běžných plášťových minerálů, jako je pyrop a forsterit, ale takové plášťové minerály nebyly v carbonadu pozorovány. Naproti tomu některá carbonados obsahují autentické inkluze minerálů charakteristických pro zemskou kůru; inkluze nemusí nutně zakládat tvorbu diamantů v kůře, protože zatímco zjevné krystalové inkluze se vyskytují v pórech, které jsou běžné u carbonado, mohly být zavedeny po vytvoření carbonada. Inkluze dalších minerálů, vzácných nebo téměř chybějících v zemské kůře, se nacházejí alespoň částečně začleněné v diamantu, nejen v pórech: mezi takové jiné minerály patří ty, které mají složení Si, SiC a Fe-Ni. Žádné výrazné vysokotlaké minerály, včetně hexagonálního uhlíkového polymorfu, lonsdaleitu, nebyly nalezeny jako inkluze v carbonadách, i když takové inkluze by se daly očekávat, pokud by carbonados vznikly dopadem meteoritu.

Izotopové studie přinesly další vodítka k původu carbonado. Hodnota izotopu uhlíku je velmi nízká (málo uhlíku-13 ve srovnání s uhlíkem-12 ve srovnání s typickými diamanty).

Carbonado vykazuje silnou luminiscenci indukovanou dusíkem a volným místem existujícími v krystalové mřížce. Luminiscenční záře jsou přítomné kolem radioaktivních inkluzí a předpokládá se, že k radiačnímu poškození došlo po vytvoření černého diamantu, pozorování, které se možná vztahuje k níže uvedené radiační hypotéze.

Díky polykrystalické struktuře Carbonado je odolnější než monokrystalický diamant. Má stejnou tvrdost jako jiné typy diamantů, ale je mnohem tvrdší. Jeho polykrystalická textura umožňuje jediné brusné granuli prezentovat více krystalografických orientací krystalu diamantu na řezné ploše a nejtvrdší orientace umožňuje nejagresivnější řezání.

Řezné nástroje vyrobené z carbonada vydrží déle a vyžadují méně údržby. Carbonado bylo uznáno jako brusivo v roce 1800 a bylo více ceněno pro svou účinnost řezání a broušení než jiné druhy diamantů. Problémem carbonada je jeho vzácnost. Vyskytuje se pouze ve dvou zemích a celková celosvětová produkce činila pouze několik tun. Carbonado není na dnešním trhu s brusivem důležitou komoditou.

Koncem 19. století, když De Beers vyvíjel své diamantové doly v Jižní Africe, upřednostňovali pro vrtání diamantů carbonado před svými vlastními diamanty. Gardner F. Williams, generální ředitel společnosti De Beers Consolidated Mines, Ltd., si posteskl: Kulatý nebo střelený člun se nacházejí v dolech v Kimberley a jsou velmi cenné pro použití při vrtání diamantů, protože brazilské carbonado se stalo tak vzácným.

Renata Suková

                                  Renata SUKOVÁ
                              
ZNALEC MĚSTSKÉHO SOUDU PRAHA
                                     V OBORU     DRAHÉ KOVY A KAMENY, ekonomika
                                     Pracoviště Praha 1

                                      
·  PORADY ústní pro občany - srozumitelné pro laiky - při nákupu, prodeji,                                ednání                                               jednání s pojišťovnou, dělení dědictví  a p.
                                      ·   ZNALECKÉ POSUDKY pro státní orgány i občany             


RENATA SUKOVÁ   -60 letá praxe zlatníka a stříbrníka,
                                   34 letá praxe znalce Městského soudu v Praze
                                    Spojení:
                                  
 mob. + 420 721 821 665
                                    e-mail  sukovarenata @seznam.cz

PORADY ústní        -    U předložených šperků provedu:
                                      · roztřídění zlatých, platinových, stříbrných šperků a šperků z obecných kovů
                                      · popis ryzostí, punců, případně upozorním na jejich absenci
                                      · popis hmotností u  šperků z drahých kovů
                                      · popis názvů  a hmotností vsazených kamenů
                                      · určím případnou starožitnou hodnotu
                                      · oddělím šperky, případně zlomky z drahých kovů, které mají cenu pouze
                                         zlata do výkupu,vypočtu aktuelní výkupní cenu dle a.s. SAFINA
                                      · ocenění tzv. obvyklou cenou, tedy cenou, za kterou by byly šperky ke dni
                                         oceňování v místě prodávány a to i v případě, že klient prodávat nechce, pouze
                                         potřebuje znát cenu z  důvodů, jako např. pojištění, dělení dědictví a p.
                                      ·  návod nejvýhodnějšího postupu v případě prodeje šperků, ať již do
                                         Starožitností, neb do výkupu drahých kovů atd.
                                      · varování před nebezpečným, neb nevýhodným postupem
                                      · poradu v případě pojišťování šperků, vysvětlím praxi pojišťoven, ochráním
                                         před špatně provedeným způsobem pojištění šperků
                                      · fotodokumentaci šperků s důležitým popisem rozměrů
                                      · očistu šperků, případně zajistím opravu
                                      Dále provedu:

                                      · poradu při nákupu nového, nošeného, neb starožitného šperku
                                      · pomoc při výhodném nákupu drahých kamenů s certifikáty
                                      · zhotovení návrhu, nákresu šperku (s detailním rozvrhem pracovního
                                         postupu), případně zajistím zhotovení zakázky                                                                                                                 
                                      Provádím:
                                      ·pro laiky srozumitelným způsobem, neprodleně
                                      · účtuji předem dohodnuté znalečné, výše znalečného odpovídá míře
                                         požadovaných podrobností, je však vždy ve velmi přijatelné výši
                                      · uplatňuji množstevní slevy


ZNALECKÉ
POSUDKY       
         -  · pro státní orgány   - orgány policie
                                                                         orgány stát. zastupitelství
                                                                         soudy v trestním řízení
                                                                         soudy v obč. práv. řízení
                                                                         soudy v obchodních věcech

                                                                         jiné orgány státní správy a samosprávy
                                      · pro ostatní právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby vykonávající SVČ
                                      · pro občany
                                      Provádím :
                                      · okamžitě, jsou-li mi předloženy podklady ze strany žadatele v dostatečné
                                         míře
                                      Nabízím:
                                     
· např. pro orgány policie, příp. pojišťovny atd. - mnou vypracovanou Metodiku s nákresy
                                         různých typů nejběžnějších šperků, návody k popisu odcizených šperků, měřítky, typy
                                         uzávěrů a p., podstatně zrychlující a zjednodušující provedení dostatečného popisu  a

Dolomit

Dolomit (Saussure, 1796), chemický vzorec CaMg(CO3)2 (uhličitan vápenato-hořečnatý), je klencový minerál.

Pojmenován podle: Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), francouzský mineralog a geolog, který tento minerál popsal při zkoumání pohoří Dolomity v severní Itálii.

Dolomit je hlavním minerálem skupiny dolomitu, do které dále patří ankerit, kutnohorit a extrémně vzácné minrecordit a norsethit. Minerály skupiny dolomitu obsahují dva různé kationty uspořádané do vrstev, jejich struktura je odlišná od jednoduchých uhličitanů ze skupiny kalcitu.
Hydrotermální – krystaluje v nízkoteplotní fázi, metasomatický – zatlačováním kalcitu ve vápencových sedimentech, sedimentární – vysrážením z mořské vody (proces je popsán u halitu), magmatický – v karbonatitech.
Nejčastěji tvoří zrnité, masivní nebo kuličkové agregáty, pseudomorfózy. Krystaly ve tvaru romboedru mají zohýbané plochy a obvykle tvoří drůzy.

Oplývá energií, která nám umožňuje duchovní vývoj, stabilitu, spokojenost, vyrovnanost. Eliminuje bezcílnost, přetvářku, lži a nevědomost. Zabraňuje úbytku energie, pokud řešíme malicherné spory, nebo pokud se dostaneme do styku s emočně náročnými lidmi. Utěšuje, uklidňuje úzkostlivé děti i zvířata. Proto své místo a uplatnění najde v nejednom dětském pokojíčku. Dodává životní sílu a zvyšuje odolnost proti nemocem všeho druhu. Učí nás způsobu myšlení s nohama na zemi a posiluje zdravý rozum. Odstraňuje blokády a tím vyrovnává energie v těle. Léčí traumata, která pochází ze strachu a fóbií. Aktivuje schopnost přijímat lásku ve vašem životě, ale zároveň abychom byli schopni lásku dávat. Otevírá naši mysl originálním myšlenkám a nápadům a usnadňuje abstraktnímu myšlení.

Říká se, že tento kámen je pokladem patřící skřítkům, máme-li ho, přitahuje k nám dostatek všeho, co potřebujeme.

Larimar

LARIMAR také zvaný jako „kámen delfínů“ je zvláštní odrůda pektolitu, který je výsledkem sopečné činnosti, k níž došlo před miliony let, zbarven do modré barvy. Byl objeven v roce 1970 Miguelem Mendezem, který dal tomuto kameni jméno po své dceři Larisse. Koncovka MAR znamená v překladu moře. Nejdříve našli modré kamínky v písku na pláži, kam se vlévala řeka. Sledovali tok a ten je zavedl k čedičovému masivu ukrytý v pralese. Dodnes je to jediné naleziště na světě, Dominikánská republika v oblasti Los Chupaderos.

Jeden z nejnádhernějších a nejvzácnějších drahokamů na celém světě. Modrý larimar, přináší do našeho srdce a mysli klid rozlehlého oceánu a modré oblohy. Je vzácný a velmi silný. Odbourává sklon k chování, jímž si škodíme, špatný zvyk zaujímat pózu mučedníka. Užitečný je při potlačování pocitu viny a odstraňování strachu. Pokud jej budete nosit v dobách plných stresu a nevyhnutelných změn, dokážete všem nepříjemnostem čelit s vyrovnaností

Euklas

Euklas je vzácný minerál AlBe(OH)(SiO4) s tvrdostí 7,5 dle Mohsovi stupnice. Vzácný minerál ze skupiny silikátu. Barva bílá, bezbarvá, světle zelená, světle modrá. Krystalová soustava je monoklinická, většinou se vyvíjejí krátké až dlouhé, prizmatické krystaly, ale také radiální nebo zrnité agregáty, které mohou být v důsledku nečistot buď bezbarvé nebo modré, nazelenalé nebo nažloutlé. Tvar krystalů prizmatické s podélným rýhováním se skelným až diamantovým leskem. Luminiscence někdy tmavočervená. V kyselinách nerozpustný. Název minerálu je složen z řeckých slov eu = dobře a klásis = lámání. Euklas je vyhledávaný drahokam s dobrou kvalitou, zejména jeho modré odrůdy, které jsou srovnatelné s akvamarínem a safírem. Díky své dokonalé štípatelnosti je velmi citlivý na tlak a rychlé změny teploty

Chromtremolit

Chromtremolit je mineralogická rarita ve výjimečných odstínech zelené, odrůda drahokamů silikátového minerálu tremolit ze světově proslulého tanzanitského ložiska v Tanzanii, naleziště Merelani Hills. Chrom je odpovědný za zelenou barvu minerálů jako je chromtremolin, smaragd, chromdiopsid, zelený granát tsavorit...... Tremolit je členem amfibolové skupiny silikátových minerálů se složením: Ca2 (Mg5,0-4,5Fe2 + 0,0-0,5) Si8O22 (OH) 2. Vzniká metamorfózou sedimentů bohatých na dolomit a křemen. Tremolit tvoří řadu s aktinolitem a ferroaktinolitem. Čistý tremolit hořečnatý je krémově bílý, ale barevné stupně až tmavě zelené s rostoucím obsahem železa. Má tvrdost na Mohsově stupnici od 5 do 6. Nefrit, jeden ze dvou minerálů jadelového drahokamu, je zelená odrůda tremolitu. Vláknitá forma tremolitu je jedním ze šesti uznávaných typů azbestu.

Kunzit

KUNZIT je růžová až bledě fialová drahokamová odrůda minerálu spodumenu. Pojmenován byl podle amerického mimeraloga G. F. Kunze, který tento drahokam popsal roce 1902. Tvrdost 6 (5 – 7) dle Mohsovy stupnice. Složení LiAl(Si2O6), pod UV osvětlením vydává oranžovou nebo žlutou barvu. Plamen barví červeně a lehce se taví na bílé nebo průzračné sklo. Kunzit je křehký minerál s dokonalou štěpností. Vykazuje rovněž pleochroismus, optická vlastnost, různé odstíny a sytost barvy, pozorujeme-li jej z různých směrů. Brousí se tak, aby vynikla nejsytější barva. Nachází se v Brazílii, Afghánistánu, na Madagaskaru a v Myanmaru. Spodumen má barvu bílou, žluto bílou, bezbarvý – čirý. Jeho další barevné odrůdy jsou Hiddenit nazelenalé nebo smaragdově zelené barvy. Funguje jako účinný léčivý kámen pro ty, kdo museli příliš rychle dospět. Navrací jim zpátky víru a nevinnost. Zároveň pomáhá svobodně se vyjádřit a lze ho použít jako pomůcku k pročištění pozůstatků starých citů.

Eudalit

EUDIALYT – EUDIALIT – EUDIALITE se též nazývá „kamenem porozumění“ nebo „kamenem nových začátků a nových objevů“, protože se používá pro nalezení vlastní životní cesty. Vzácný drahokam, chemicky komplex křemičitanových minerálů obsahujících prvky jako sodík, vápník, železo, hořčík, ytrium, zirkon aj. Jedná se o vzácný minerál vyskytující se jen na několika málo nalezištích. Barva je od růžové až po červenou, někdy tmavě červeno - hnědá nebo černá. Méně často se vyskytuje v barvách, jako je zelená, žlutá nebo fialová.

Název je odvozen z řeckého „dialutos“ a znamená snadno rozpustný. Eudialyt je snadno rozpustný v kyselinách. Eudialiyt pomáhá harmonizovat korunní čakru. Temně fialový eudialit pomáhá soustředění se na sebe sama a obrací pozornost k vlastním touhám a přáním. Ve Feng Shui využívá energii ohně, energii nadšení, vroucnosti, srozumitelnosti, osvícení a aktivity, emocí a vášně. V přírodě symbolizuje mužský prvek Jang, světlou a tvořivou sílu, zosobňuje rozum a průbojnost. Energie ohně je tradičně spojována s jižní částí místnosti, bytu nebo domu a zajišťuje reputaci obydlí a vlastní postavení v rámci rodiny. Kameny se čistí a dobíjí energií slunečních paprsků. Náramky z projektivních kamenů se nosí na pravém zápěstí. Přitahuje spřízněné duše.

Brazilianit

BRAZILIANIT NaAl3 (OH) 2 (PO4) 2 minerál skupiny fosfátů, je pojmenován podle země původu - Brazílie, patří mezi vzácné drahokamy. Je to typicky žlutozelený fosfátový minerál, který se nejčastěji vyskytuje u pegmatitů bohatých na fosfáty. Vyskytuje se ve formě dokonalých krystalů seskupených v drúzách, v pegmatitech, a často má kvalitu drahokamů. Tvrdost Brazilianitu je 5,5 Mohsovy stupnice. Barva brazilianitu se pohybuje od tmavě žlutozelené až bledě žluté. Brazilianit začne ztrácet barvu při zahřátí na 200 ° C a při zahřátí na 300 ° C se stává bezbarvý. Fosforečnan sodno - hlinitý tvoří jednoklonné krystaly o velikosti až desítek centimetru prizmatického habitu. Má dokonalou štěpnost v jednom směru. Je křehký a má lasturnatý lom. Barva je žlutavě zelená, podobná chryzoberylu. Tvrdost 5,5. Hustota mezi 2,98 g/cm3 až 2,995 g/cm3. Indexy světelného lomu kolísají v rozmezí 1,603 až 1,623. Je průhledný nebo alespoň průsvitný, když je zakalen jemnými prasklinkami. Proto také, když na sklonku roku 1944 byly jeho krystaly objeveny v pegmatitové žile u Conselheira Pena ve státě Minas Gerais, soudilo se nejprve, že jde o velké chryzoberyly. Jim se velmi podobaly barvou, ale ne tvarem krystalu. Podrobné studium pak rozhodlo o novém minerálu, pojmenovaném na počest země, kde byl nalezen. Brousí se. Brazilianit má kladné léčitelské vlastnosti. Především vnáší do života smysl, vitalitu a elán, podporuje správnou funkci mozku i celého nervového systému. Dobré je přikládat si vyčištěný Brazilianit na čelo.

Fenacit

FENAKIT – FENACIT jeho název je odvozen z řeckého phenakos = lhář, pro svou čistotu a podobnost ke křišťálu. Chemický vzorec Be2SiO4 křemičitan berylnatý. Podíl prvků: Beryllium (kov) 6,37%, Křemík 25,51%, Kyslík 58,12%. V 17.století byl poprve objeven na ložisku spolu se smaragdem na Urale. Původně byl pokládán za zvláštní typ křemene. V roce 1833 po analýze byl určen jako fenakit. Na rozdíl od berylů bývá většinou čistý bez příměsí jiných prvků. Má největší obsah berylia ze všech drahých kamenů. Tvrdost je 7,5-8. Tento krásný minerál se používá ve šperkařském průmyslu. Vyskytuje se společně s chryzoberylem, apatitem, topazem a jiné nerosty. Fenacit je jeden z nejvyššími vibracemi krystalů. Má velké očišťující účinky a silný vztah ke všem čakrám. Výrazně zesiluje energii jiných kamenů. Pomáhá odhalit příčiny různých problémů a aktivuje léčivé procesy.

Stránka 1 z 14 - 138 položek celkem