7 zlatých pravidel

Nakupujte zlato pro horší časy.

Investice do zlata má být ovlivněna na základě mikroekonomiky a investičního prostředí. Dnes lidé kupují zlato, aby ochránili svůj majetek proti možným nečekaným okolním vlivům, jako je měnová krize, recese, obava proti krachu burzy nebo teroristický útok většího rozsahu. Rozšíření majetku investicí do zlata, předejdeme finančním krizím vzniklých těmito vlivy.

Rozdělte majetek tak, aby jeho část tvořilo zlato.

Rozumné rozdělení majetku do zlata je 1 až 3 % při burze s klesající tendencí (Bear Market) a 5 až 10 % veškerého majetku při burze se stoupající tendencí (Bull Market). Toto rozdělení balancuje a zabezpečuje příležitost k dlouhodobé, vynikající příležitosti zhodnocení.

Kupujte skutečné zlato

Koupě investičního zlata nebo zlatých mincí je více konzervativní než zlaté papíry, akcie. Dále je
také lehčí zpeněžit skutečné zlato při potřebě většího kapitálu. Neudělejte chybu, nenechte někoho rozhodovat za vás, koupě cenných papírů nebo zlatých obligací, nezaručuje fyzické vlastnictví zlata. Jenom skutečným osobním vlastnictvím můžete zaručit že skutečně zlato vlastníte.

Sledujte novinky o zlatě

Udělejte si vlastní názor a nenechte se ovlivňovat názory finančních médií, jejich jediným
úkolem je přesvědčit investory aby kupovali akcie. Co se týká zlata, informace jsou více zkreslené než je zvykem. Sežeňte si veškeré informace a udělejte svůj vlastní úsudek než budete investovat.

Nespokojte se s malým množstvím zlata

Na rozdíl od jiných komodit, poptávka po zlatě drasticky stoupá se stoupající cenou. Kdyby se teď stali některé neočekávané nepředvídané události, cena zlata by se mohla několikanásobně zvýšit proti dnešní ceně. Z historie vyplývá, že čím rychleji a čím výše cena zlata stoupá, tím více investorů se žene za zlatem. Kupovat zlato v době kdy se jeho cena pohybuje za méně než polovinu jeho maximální ceny, Vám umožní kupovat zlato levně a prodávat se stoupající cenou. Toto byla vždy nejlepší cesta jak maximalizovat tvůj profit.

Zlato dává finanční jistotu.

Historicky dávalo zlato ochranu před finančními katastrofami a finančními rozvraty. V případě krutých okolností jako vysoké inflace nebo měnové deflace nám dává zlato bezpečnost a jistotu. V případě finančního krachu v Argentýně a Uruguai, investoři kteří vlastnili zlato měli finanční prostředky i když finanční automaty nefungovaly a zákazníci neměli možnost vybrat své peníze ze svých kont v bankách.

Buďte opatrní při koupi zlata

I když zlato samo je nejvíce konzervativní investice, zlatá horečka přitahuje tlačenici investorů,
spekulantů a lidí vydávajících se za obchodníky s drahými kovy. Buďte opatrný od koho investiční zlato kupujete a jakou má formu. Obraťte se na puncovní úřad ohledně informací vztahující se na podvody v této oblasti