Anortit - Bytownit

Je trojklonný minerál, vápníkem bohatý křemičitan hliníku a sodíku, živec z řady plagioklasů. Vzácně ve zdvojčatělých krystalech, převážně zrnitý, bezbarvý až lehce zbarvený, dokonale štěpný. Typický horninotvorný minerál bazických hornin, hlavně gaber.

Poprvé byl objeven Thomasem Thomsonem roku 1836 v blízkosti města Bytown (nyní Ottawa) v Kanadě. V přírodě se bytownit vyskytuje ve formě štěpných materiálů nebo nepravidelných zrn. Jeho zbarvení je vetšinou šedé nebo světle žluté až zlatožluté barvy.

Bytownite kombinuje a vyrovnává energii ze všech čaker, povzbuzuje solar plexus. Bytownite vyvolává vibrace na části těla, na které je aplikován, tím se zvyšuje metabolismus a pomáhá při kožních onemocnění, podporuje obranyschopnost, tlumí bolesti, prohlubuje spánek. Tento kámen je doporučován pro přijímání informací ve stavu transu, zvyšuje úroveň duchovní moudrosti.

Mezi nejvýznamnější naleziště patří Něměcko, Rakousko, Švýcarsko, dále pak Česká republika, Tanzánie nebo USA.