Brazilianit

BRAZILIANIT NaAl3 (OH) 2 (PO4) 2 minerál skupiny fosfátů, je pojmenován podle země původu - Brazílie, patří mezi vzácné drahokamy. Je to typicky žlutozelený fosfátový minerál, který se nejčastěji vyskytuje u pegmatitů bohatých na fosfáty. Vyskytuje se ve formě dokonalých krystalů seskupených v drúzách, v pegmatitech, a často má kvalitu drahokamů. Tvrdost Brazilianitu je 5,5 Mohsovy stupnice. Barva brazilianitu se pohybuje od tmavě žlutozelené až bledě žluté. Brazilianit začne ztrácet barvu při zahřátí na 200 ° C a při zahřátí na 300 ° C se stává bezbarvý. Fosforečnan sodno - hlinitý tvoří jednoklonné krystaly o velikosti až desítek centimetru prizmatického habitu. Má dokonalou štěpnost v jednom směru. Je křehký a má lasturnatý lom. Barva je žlutavě zelená, podobná chryzoberylu. Tvrdost 5,5. Hustota mezi 2,98 g/cm3 až 2,995 g/cm3. Indexy světelného lomu kolísají v rozmezí 1,603 až 1,623. Je průhledný nebo alespoň průsvitný, když je zakalen jemnými prasklinkami. Proto také, když na sklonku roku 1944 byly jeho krystaly objeveny v pegmatitové žile u Conselheira Pena ve státě Minas Gerais, soudilo se nejprve, že jde o velké chryzoberyly. Jim se velmi podobaly barvou, ale ne tvarem krystalu. Podrobné studium pak rozhodlo o novém minerálu, pojmenovaném na počest země, kde byl nalezen. Brousí se. Brazilianit má kladné léčitelské vlastnosti. Především vnáší do života smysl, vitalitu a elán, podporuje správnou funkci mozku i celého nervového systému. Dobré je přikládat si vyčištěný Brazilianit na čelo.