Chryzopras

Jedná se o nejvíce ceněnou zeleně zbarvenou odrudu chalcedonu. Jeho typická barva je následkem křemičitanů niklu a při delším vystavování na slunci může jeho barva vyblednout.

Svého nositele dokáže Chryzopras uvést do stavu hluboké meditace. Má velmi uklidňující vliv, nastoluje rovnováhu mezi ideály, v něž věříte, a vaším skutečným chováním. Pomáhá nám s hovořením, pohotovým argumentováním a bystrým uvažováním. Navozuje klidný spánek, proto je vhodný pro lidi, kteří mají problém s nočními můrami. V citovém životě vyvolává chryzopras pocit bezpečí, jistoty a důvěry. Podporuje nezávislé jednání, ale současně zájem o druhé. Pokud jde o fyzické tělo, má chryzopas silné detoxikační účinky.

Chryzopras byl používaný již Řeky a Římany. U nás se do širokého podvědomí dostal ve 14. století, kdy nechal Karel IV. vyzdobit tímto kamenem Svatováclavskou kapli na Hradčanech, ale také kapli na Karlštejně.

Chrysopras se v přírodě vyskytuje poměrně vzácně. Těží se například v USA, Indii, Brazílii či Africe, ale i u nás lze najít, hlavně v oblasti Slezska.