Dumortierit

Jedná se o minerál modré až šedomodré barvy patřící do skupiny silikátů. Dumortierit byl poprvé objeven v kamenolomu "Ducarre" u města Chaponost ve Francii a popsán v roce 1881 M. F. Gonnardem, který tento minerál pojmenoval po francouzském paleontologovi Eugène Dumortierovi.

Je to kámen naděje, který pomáhá obrátit strasti života k lepšímu, dodává nám důvěru v sebe sama a sílu bojovat. Posiluje vůli zbavit se závislostí na tabáku, alkoholu či drogách. Zvyšuje koncentraci. Léčí duševní a nervová onemocnění. Z duševního hlediska dumortierit podporuje schopnost jasně uvažovat a sebedisciplínu a zlepšuje organizační schopnosti, lingvistické dovednosti a smysl pro komunikaci s jinými kulturami.