Fenacit

FENAKIT – FENACIT jeho název je odvozen z řeckého phenakos = lhář, pro svou čistotu a podobnost ke křišťálu. Chemický vzorec Be2SiO4 křemičitan berylnatý. Podíl prvků: Beryllium (kov) 6,37%, Křemík 25,51%, Kyslík 58,12%. V 17.století byl poprve objeven na ložisku spolu se smaragdem na Urale. Původně byl pokládán za zvláštní typ křemene. V roce 1833 po analýze byl určen jako fenakit. Na rozdíl od berylů bývá většinou čistý bez příměsí jiných prvků. Má největší obsah berylia ze všech drahých kamenů. Tvrdost je 7,5-8. Tento krásný minerál se používá ve šperkařském průmyslu. Vyskytuje se společně s chryzoberylem, apatitem, topazem a jiné nerosty. Fenacit je jeden z nejvyššími vibracemi krystalů. Má velké očišťující účinky a silný vztah ke všem čakrám. Výrazně zesiluje energii jiných kamenů. Pomáhá odhalit příčiny různých problémů a aktivuje léčivé procesy.