Kameny zvěrokruhu ohnivých znamení (Beran, Lev, Střelec)

 

BERAN (21.3. – 20.4.) DIAMANT, RUBÍN, ZELENÝ GRANÁT, AMETYST, KARNEOL, ŽELEZITÝ KŘEMEN, PROKŘEMENĚLÁ DŘEVA, TURITELLA ACHÁT, FLINT, RODONIT, RODOCHROZIT, MAGNETIT, HEMATIT

Vnáší život, pohyb a bojovnost, tyto vlastnosti se projevují i v chování a vystupování jako nedostatek trpělivosti, to je také příčina nedokonalého úspěchu. Chce vše co je nové – myšlenky nebo věci, ke kterým rychle přilne a neuvažuje o hlubší hodnotě, zato se o to bije ze všech sil. Rád se chopí příležitosti vedení, ikdyž to není zrovna ku prospěchu. Pro svou věc se dovede nadchnout, nejlépe je-li konána v technickém oboru. Spěch způsobuje opomenutí, které se pak musí napravit. Působí optimisticky s radostí ze života a upřímného potěšení, někdy dochází k nespokojenostem a zklamání. Duševní nebo hmotné boje jej zcela pohltí a v zápalu si neuvědomuje ztrát. Berany provází až dětská radost ze života, jsou bezstarostní a spontánní.

Živel: oheň, nadšení/nevraživost, iniciativa/podrážděnost.
Planeta: Mars, poctivost/fanatismus, energie/prostopášnost.

 

LEV (23.7. – 23.8.) DIAMANT, RUBÍN, ZLATÝ TOPAZ, HELIODOR, SMARAGD, GRANÁT, KŘIŠŤÁL, RUTIL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI RUTILU, CITRÍN, ŽELEZITÝ KŘEMEN, PROKŘEMENĚLÁ DŘEVA, FLINT, TURETELLA ACHÁT, STAUROLIT, PERIDOT, SLUNEČNÍ KÁMEN, GIRASOL, JANTAR, PLATINA, ZLATO

Lev je vznešeného a důstojného vystupování, je hrdý, ale není pyšný. Upřímně se raduje ze života, radost rád sdílí s přátelským okolím. Je oblíbenou a vyhledávánou osobou, má věrné a srdečné vystupování s vlídným jednáním. Vyžaduje poslušnost a věrnost s vědomou autoritou, přesto je zdvořilý. Uchvacuje jej vznešenost aniž by o ni usiloval, je soucitný a snaží se pomáhat. Při nepříznivém ovlivnění jej jeho důvěřivost přivede ke škodám a oklamání. Jasným rozumem a bystrostí radí dobře jiným. Je vřelého srdce a zdravou důvěrou může působit blaho bližním.

Živel: oheň, důstojnost/pýcha, autorita/despotismus.
Planeta: Slunce, sebevědomí/ odvaha, chuť k životu/ ješitnost.

 
STŘELEC
(23.11. – 21.12.) SAFÍR, MODRÝ TOPAZ, ZIRKON HYACINT, IOLIT, AMETYST, CHALCEDON, CHRYZOPRAS, ZELENÝ AVANTURÍN, ZOISIT, TANZANIT, THULIT, SUGILIT, DUMORTIERIT, TMAVÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, SODALIT, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, TYRKYS, CHRYZOKOL

Chování má rozhodné a cílevědomé, rychle se vžívá do projednávané záležitosti, jeho zájem se točí kolem věcí, kterým přikládá důležitost. Veškerou svou snahu věnuje rozšíření vzdělání, aby dosáhl přehledu a s velkým úsilím se snaží přiblížit podstatě věci. Je třeba chránit se přeceňování a zdržet se nenávisti, která by se vrátila. Vyhledává společnost pohybující se v okruhu jeho zájmů a s nimi pak diskutuje. Pokud nedosáhne svého cíle stupňuje se touha po vědění, dokud cíl není dosažen. Miluje volný pohyb
a přírodu, samota jej neuspokojuje, má sklony k náboženství. Společnost s ním musí sdílet jeho dojmy.

Živel: oheň, náboženství/pověrčivost, laskavost/mnohomluvnost.

Planeta Jupiter rozpínavost /přepínání, milosrdenství/pokrytectví.