Kameny zvěrokruhu vzdušných znamení (Blíženci, Váha, Vodnář)

 

 

BLÍŽENCI (21.5. – 21.6.) CHRYZOBERYL, ALEXANDRIT, ZLATÝ TOPAZ, AKVAMARÍN, RUTIL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI RUTILU, CITRÍN, KARNEOL, KŘEMENNÉ KOČIČÍ OKO, TYRKYS, KALCIT, ZELENOMODRÝ CHRYZOKOL, JANTAR, BÍLÉ PERLY, TEKTITY, MOLDAVIT

Blíženci přivozují nevyrovnanost a to i v jejich chování. Má snahu dosáhnout dobra, ale myslí si, že na to nemá dostatek sil a schopností. Optimismus se rychle střídá s poklesem ducha, svou přílišnou činností a touhou po nových dojmech budí přitažlivost živostí. Má náboženské založení s touhou po vysvětlení, nedosáhne-li jej dostaví se pokleslost a sklon k nevěře. V zálibách nedosáhne plného vyjádření, doporučuje se předešlá úvaha s jasným výsledkem. Projevuje silnou touhu po vědění hlavně v mládí, má talent pro napodobování se sklony k literatuře. Projevuje se typickým pohyby v jednání a řeči.

Živel: vzduch, přehled/rozptýlení, dovednost/nespolehlivost.
Planeta:
Merkur, inteligence/přesnost, dovednost/nepoctivost.

 

VÁHY (24.9. – 23.10.) DIAMANT, TOPAZ, AKVAMARÍN, MORGANIT, TURMALÍN RUBELIT, RŮŽENÍN, EPIDOT, SPODULEN HIDDENIT A KUNZIT, JADEIT, DIOPTAS, MAGNEZIT, CHRYZOKOL, BÍLÉ PERLY, DUHOVÝ A MAHAGONOVÝ OBSIDIÁN

Chování a vystupování je zdvořilé, laskavé a přátelské, vyjadřovaní myšlenek je ušlechtilé, ohleduplné a citlivé. Nedává se strhnout k příkrosti, i když jsou dotčeny bezdůvodně. Jsou spravedlivé a nestranné, volí cestu smíření, ač né vždy dosáhne uznání. Byť by se zdálo vrozené zásady, přesto naléhání druhému pohlaví podlehne. Doporučení je každou věc zvážit, i kdyby se zdálo, že lhostejný nebo nerozhodný. Je více přemýšlivý
a rozvážnější, ale budí dojem nerozvážnosti. Je iniciativní k práci a přebírá vedení, není-li úspěšný vyvede jej to z rovnováhy. Je nutné uvědomit si nutnost odpočinku a načerpání sil. V plné svěžesti je radostný z dobře vykonané práce.
Živel:
vzduch, vyrovnanost/lhostejnost, zdvořilost/indolence.
Planeta
Venuše, harmonie/nekritičnost, laskavost/nedbalost.

 

VODNÁŘ (21.1. – 19.2.) SVĚTLE MODRÝ SAFÍR, MODRÝ TOPAZ, AKVAMARÍN, KŘIŠŤÁL, JASPIS, SOKOLÍ OKO, AMAZONIT, LABRADORIT, BYTOWNIT, ČAROIT, GIRASOL, TMAVÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, TYRKYS, MODRÝ FLUORIT, CHRYZOKOL, STŘÍBRO

Je zajímavým, veselým, radostným a přátelským se sklonem k prokazování dobra. Působí pozitivně a vyhledává ty o jejichž mravních kvalitách je přesvědčen. Má velký smysl ke studiu psychických a ostatních věd, rád o nich bádá, aby došel k ohodnocení člověka a tím sám sebe. V přírodních vědách snadno pronikne k podstatě věci. V povaze má trochu škodolibosti při sledování neúspěchů druhých, proti tomu je nutno se bránit ve vlastní prospěch.

Živel: vzduch, intuice/zaslepení, genialita/ničivost.
Planeta
Uran (Saturn), obezřetnost/zmatenost, ženiálnost/psychické poruchy, soustředění/otupělost, rozvaha /lakotnost.