Kameny zvěrokruhu zemských znamení (Býk, Panna, Kozoroh)

 

BÝK (21.4. – 20.5.) BERYL, MORGANIT, CHIASTOLIT, ZIRKON, HYACINT, CITRÍN, RŮŽENÍN, SARDER, SARDONYX, ACHÁT, AVANTURÍN, EPIDOT, SPODULEN KUNZIT, MALACHIT, CHRYZOKOL

Působí klidem, mírností a sympatií, vyzařuje z něho síla a zdatnost. Poctivost a důvěryhodnost je vystavena sebeklamu, upozornění na danou skutečnost přijme pouze od úzkého přátelství. Nechá se snadno unést prudkým hněvem a projevem tvrdohlavosti, obtížné je s ním jednat. Dojde-li k poznání, že pochybil, má snahu o rychlou nápravu. Vlastní smysl pro přírodní krásy, sklon k meditacím a hlubokým úvahám.

Živel: země, důvěra/tvrdošíjnost, vážnost/soběstačnost.
Planeta:
Venuše, harmonie/nekritičnost, laskavost/nedbalost.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.) SAFÍR, BERYL, TURMALÍN SKORYL, KŘIŠŤÁL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI TURMALÍNU, ZÁHNĚDA, MORION, AMETYST, CHALCEDON, CHRYZOPRAS, ONYX, STROMEČKOVÝ ACHÁT, PRASEM, MĚSÍČNÍ KÁMEN, LABRADORIT, BYTOWNIT, PYRIT, DIOPSID, OHNIVÝ OPÁL, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, AZUROMALACHIT, ČERNÉ PERLY, ČERNÝ A VLOČKOVÝ OBSIDIÁN, RYOLIT, LEOPARDOVÝ JASPIS, HVĚZDICOVÝ ACHÁT

Vystupováním je rezervovaný a budí dojem nepřístupnosti. Je ctižádostivý, pilný a snaživý, snaží se o popředí, je si vědom svých znalostí a projevuje zájem o učení, rád se chová k druhým blahosklonně. Je podezíravý, že mu někdo klade překážky, což mu přivoďuje znepokojení a zbavuje ho často radosti. Má rád důvěru jiných, ač u něho není častým hostem a má rád vážnost a ocenění. Je silný organizační talent rozhodný
a moudrý. Chová se dle vhodného bontonu a jedná s druhým dle jeho hodnosti. Je tu snaha oslnit nebo být oslněn.
Živel: země, věda/dogmatika, úcta/podlízavost.
Planeta
Saturn, soustředění/otupělost, rozvaha/lakotnost.

 

PANNA (24.8. – 23.9.) ZIRKON, STARLIT, CITRÍN, AMETYST, JASPIS, HELIOTROP, TYGŘÍ OKO, TYGŘÍ ŽELEZO, PRIDOT, SUGILIT, ČAROIT, SODALIT, LAZULIT A LAPIS-LAZULI, JANTAR

Vystupování je zdrženlivé, ale kritické, vnímá vše co se kolem děje. Vždy s jistou zdrženlivostí. Má bystrý postřeh v detailech, smysl pro pořádek a každá činnost je doprovázena znakem pravidelnosti. Bystrost jí dává předpoklad k vyniknutí v obchodě jako jednotlivec. Je nutné vyvarovat se soustředění na věci vedlejšího charakteru, před sledování hlavní podstaty. Pozor na pokleslost a zbytečnou obavu o zdravotní stav.

Živel: země, čistota/skeptičnost, pořádek/malichernost.
Planeta
Merkur
, inteligence/přesnost, dovednost/nepoctivost.