Měsíční kámen

Měsíční kámen - Měsíček – Ortoklas – Draselný živec, též K živce, je skupina nerostů z oddělení tektosilikátů. Draselné živce jsou trojklonné (triklinické) jednoklonné (monoklinické), draselné hlinitokřemičitany (alumosilikáty). Nejvýznamnějším nerostným druhem draselných živců je ortoklas, který je středním členem polymorfní řady sanidin – mikroklin. Mikroklin, ortoklas isanidin mají chemický vzorec KalSi3O8, přičemž sanidin má jistou část příměsi Na2O. Také další nerosty ze skupiny draselných živců přecházejí k albitu, mluví se pak o draselnosodných živcích, též alkalických živcích. Například anortoklas obsahuje z 5 až 40 % ortoklasu, obsah anortitu nepřesahuje 5 %. Někdy se též uvádí obsah 70 až 30 % ortoklasu, 30 až 70 % albitu.

Ortoklas vzniká z magmat bohatých na křemík, což odpovídá kyselým magmatům, či metamorfózou z jiných minerálů a to nejčastěji ze slíd. V povrchových podmínkách je stejně jako všechny ostatní živce velmi nestabilní a přeměňuje se na jílové fylosilikáty a to nejčastěji na kaolinit.
Ortoklas se nejčastěji vyskytuje v rozmezí barev od bílé, šedé, růžový, ale může mít i jiné barevné odstíny. Je to skelně lesklý minerál, který může být průhledný, průsvitný ale i neprůhledný. Má dokonalou štěpnost podle dvou ploch na sebe kolmých (podle plochy {001} a {010}). Lom je nerovný až lasturnatý. Vyskytuje se v kusových i zrnitých agregátech. Má tendenci k dvojčatění a to podle karlovarského, či bavenského a nebo manebašského zákona. Častý výskyt za doprovodu srostlic s křemenem. Oproti barytu je ortoklas mnohem lehčí podle čehož se dá snadno poznat. Není teplotně tavitelný a odolává kyselinám.
Měsíční kámen je živec zvaný Adulár, jméno mu dala hora Adula ve švýcarských Alpách, kde byl poprvé nalezen a určen. Někdy se mu také říká Měsíček. Je jedním ze živců, označovaných jako perleťové živce. Tento drahý kámen dostal svůj název díky odrazu světla "adularescence", optický jev. Podobný vzhled mají i další minerály ze skupiny živců, např. u labradoritu.
Měsíček je považován za kámen nových počátků, je silně spjat s Měsícem a intuicí. Na duševní úrovni měsíční kámen uklidňuje přehnané reakce na emotivní situace. Je nabitý vstřícnou, pasivní, ženskou energií. Měsíční kámen otevírá mysl náhlým podmětům. Má blahodárný účinek na trávisí ústrojí. Ulevujepři degenerativních změnách kůže, vlasů, očí a některých orgánů, jako jsou například játra nebo slinivka břišní. Má pozitivní vliv na premenstruační syndrom. Hodí se k lidem, kteří se narodili ve znamení Raka, Kozoroha nebo Ryby.