Nuummit

Nuummit je mimořádně vzácný minerál, který byl nalezen v roce 1982. Jeho výskyt je omezen téměř výhradně na oblast Nuuk "Zelená země" na jihozápadním Grónsku, odkud získává své jméno. Od té doby byl nalezen na několika lokalitách ve vnější části Godthabsfjordu poblíž Nuuk. Jiné drobné výskyty Nuummit zahrnují Španělsko a jihozápadně od Douglas, Converse County, Wyoming, USA, ale pouze v grónském typu je zbarvení dostatečně vyvinuté, aby bylo vhodné pro drahé kameny.Výskyt tvoří čočky až do šířky jednoho metru v mírně rezavém pásmu.Nuummit je jedinečný - nikde na Zemi prostě neexistuje žádný srovnatelný materiál stejného složení.Oblast Nuuk, kde se Nuummit vyskytuje, je železná ruda „Isuakasia“, jejíž původ sahá téměř čtyři miliardy let! Isuakasia, kde je získávána, se nachází v blízkosti čepice Inland Ice Cap, která je velmi obtížně přístupná. Z tohoto důvodu v kombinaci s jejich vzácností nebudou tyto minerály nikdy dostupné ve velkém množství.

Nuummit je drahokam vytvořený ze směsi dvou minerálů ze skupiny orthoamphibolů: Anthophyllit a Gedrite a byl objeven společností GEUS (Geologický průzkum Dánska a Grónska) 1982, ale dalo by se říci, že se jedná o znovuobjevení od vzorku odebraného KL Giesecke v 1810 podobné vzorku, který popsal Bøggild OB1953 v „Mineralogie Grónska“.
Nuummit údajně vznikl před více než třemi miliardy let, což z něj dělá jeden z nejstarších známých nerostů. Bez zajímavosti jistě není ani to, že vykazuje labradorescenci.

Nuummit přináší štěstí a posiluje magické schopnosti. Umožňuje napojit se na energii Země a poskytuje skvělou ochranu před různými psychickými útoky. Z těchto důvodů ho často používají šamanové. Nuummit zlepšuje intuici a intelekt. Samostatnou zmínku si zaslouží rovněž skutečnost, že pomáhá odstraňovat duševní i fyzické problémy, jejichž kořeny sahají až do minulých životů. Je však zapotřebí pracovat s ním opatrně, protože svého majitele bude chtít konfrontovat s jeho nejhlubšími obavami a strachy.