Perly - pěstované, kultivované

 

Jsou produktem živočišného původu, mlže žijícího ve sladkých nebo slaných mořských vodách. Přírodní perly jsou velmi vzácné a velmi žádané, ideální perla je dokonale kulatá a hladká, avšak většina přírodních perel je nepravidelného tvaru, velikosti a barev, těm se říká perly barokní.
S ohledem na stoupající poptávku byla vyvinuta metoda pěstování (opravdu ryze přírodních perel se na trhu objevuje pouze 0,01%), kulička severoamerické sladkovodní perly je vložena do tělíska ústřice nebo perlorodky a ta vrácena do moře. Dochází ke stejnému procesu jako při vzniku pravé perly. Do tělíska se přidá například zrnko písku, to vyvolá přirozenou obranou reakci. Tělísko začne vylučovat perleťovou hmotu, která začne obalovat zrnečko a vzniká samotná perla. Poté je perla vyndána a umyta, v některých případech jsou leštěny omíláním ve vodě a soli. Doba růstu takovéto perly je v rozmezí od jednoho roku do několika let a k hlavním oblastem chovu patří Čína, Japonsko, Tahiti a Vietnam. V jedné ústřici může najednou růst až několik perel. Rozdíl mezi sladkovodní perlou a perlou z moře není bez rentgenu moc dobře možný, avšak pokud se jedná o perly nejvyšší kvality, bude ta sladkovodní světlejší barvy.
Název je odvozen z latinského "perula" = hruštička, podle tehdy obvyklého tvaru. První zmínka o perlách pochází z roku 2206 př. n. l. z Číny, kupodivu se jedná o perlu sladkovodní, zmínky o mořských perlách jsou známe až o tisíc let později.
Ve starém Římě symbolizovaly moc a štěstí, v arabských zemích Boží moudrost. Perly slouží od nepaměti jako amulet chránící před nehodami a neštěstím. Posilují odhodlání a vůli zbavit se závislostí. Podle astrologie patří bílé perly k znamení Blíženců, Raka, Ryb a Vah, černá perla do znamení Kozoroha. V posledních letech se registruje zvýšený počet poptávky po černých perlách, které jsou pravé, avšak v mnoha případech můžou být dobarvovány. Drahokam moře je zosobnění proměny a čistoty, ač malí a utiskovaní můžeme dosáhnout dokonalosti a krásy své duše. Obecně perla podporuje uzdravující proces.
Perly mají schopnost umocňovat důsledky minulého života. Některé tradiční nauky nedoporučují perly usazovat mezi jiné drahokamy, které mají také svou skrytou schopnost a tím by v nás vznikalo napětí, disharmonie, kterou má perla schopnost umocnit a posílit.