Porcelanit

Někdy nazývaný jako porcelánový jaspis, je hornina vzniklá tepelnou přeměnou jílových a slinitých hornin. Jeho barva je červená, hnědočervená, hnědá, namodrale šedá, oranžová a žlutá. Má matný skelný lesk, skoro až voskový, a jeho tvrdost je 6,5 – 7,0 dle Mohsovy stupnice.

Jedná se o horninu kontaktní metamorfózy. Výskyt porcelanitu ve Středohoří není ojedinělý. Je známo asi 80 nalezišť, například v okolí Modlan, Želének, Malhostic, Korozluk, Svinčic, Postoloprt a Lužice. Řada těchto lokalit byla v minulosti těžena a poskytovala kvalitní zkameněliny. Na Mostecku se mu též přezdívá Erdbrand pro porcelanit vzniklý z nadložních jílů působením požáru uhelných slojí.

Nositeli pomáhá vymezit se vůči svému okolí, tiší menstruační bolesti a návaly v menopauze. Napomáhá ke zdárnému dokončení plánů a oslabuje negativní energie.