Presidium duotester

Duo tester je praktický a přenosný elektronický přístroj patentovaný firmou Presidium, jedná se o výrobce spolehlivých speciálních přístrojů.
Přístroj duo tester jsou dvě zkoušečky v jednom, které určují diamanty a barevné drahokamy. Jeden test drahokamů probíhá na základě tepelných vlastností a druhá zkouška probíhá na základě lomu a odrazu světla. Zaručuje rychlý a jednoduchý způsob jak rozeznat diamanty a většinu barevných drahokamů. Napájení zkoušečky zajišťuje síťový adapter s vidlicí do české el. zásuvky nebo pět kusů AA baterií. Zkoušečka je jednoduchá, rychlá a přesná při minimální údržbě zaručí po léta přesnou a spolehlivou funkci.

 

Jak správě používat zkoušečku, abychom dostali co nejlepší výsledek?

Test se provádí na základě faktu, že diamant převádí teplotu lépe, než jakýkoliv diamantový simulant

- Napojte tepelnou sondu k přístroji zasunutím do zásuvky

- Zapněte přístroj vypínačem a počkejte 20 vteřin než se červené světlo "c" rozsvítí

- Přitlačte opatrně hrot měřící sondy na kovový disk "Zkouška Diamantu", až se úplně zasune.

Měřící ručička dosáhne zelenou zónu.

- Přitlačte hrot sondy na syntetický disk "Zkouška Simulantu". Ručička zůstane v červené zóně.

- Nástroj je nyní připraven na test dle tepelné vodivosti.

- Zatlačte hrot sondy na zasazený nebo nezasazený drahokam (až do velikosti o průměru 1 mm)

- Po asi 2 vteřinách dosáhne ručička nejvyššího bodu a potom pomalu klesá.

- Čekejte 10 vteřin do další zkoušky.

 

Kovový poplašný signál:

Když se hrot sondy dotkne kovu uchycující kámen, uslyšíte varovný signál

 

Zkouška reflektivity:

Test se provádí na základě faktu, že diamant a jeho simulanty odrážejí světlo různě vzhledem

k jejich refraktivnímu indexu,

tvrdosti a lesku.

- Vypněte vypínač jestliže používáte baterie, aby se šetřily.

- Zatlačte na tlačítko DISPLAY ukáže se "00".

- Odejměte ochranný kryt a položte dobře očištěný drahokam na střed podložky.

- Přikryjte drahokam cilindrem, zatlačte na tlačítko DISPLAY a čekejte až se číslo ustálí na 2 vteřiny.

- Ukáže se číslo reflektivity.

- Zaznamenejte si toto číslo a porovnejte se stupnicí, která se vysune na druhé straně.

Jestliže je test na hranici, test opakujte, očistěte drahokam a před novou zkouškou posuňte podložku trochu mimo střed.

(Změnou pozice se může předejít nepřesnému výsledku způsobeným poškrabaným povrchem).

 

Test drahokamů:

- Drahokam musí být před zkouškou suchý a čistý.

- Nižší stupeň se objeví v zelené zóně u velmi malých diamantů.

 

Test reflektivity:

- Drahokam musí být před zkouškou dobře vyleštěný a perfektně čistý. Na podložce nesmí být prach.

- Syntetický Spinel, Safír a Zirkon / G.G.G. mají překrývající se čísla reflektivity.

Při jakékoliv pochybnosti, použijte standardní test dle tepelné vodivosti ke snadnému rozlišení.

Syntetický Safír: ručička vystoupí vysoko do červené zóny.

Syntetický Spinel: ručička vystoupí na půl do červené zóny.

High Zirkon: ručička vystoupí 2/3 do červené zóny

G.G.G.: ručička vystoupí do 1/3 červené zóny.

 

Údržba:

- Tepelnou sondu je třeba používat opatrně, speciálně hrot sondy. Když není přístroj používán je třeba nasadit ochranný kryt.

- Udržujte podložku čistou, bez prachu. Vždy umístěte ochranný kryt po použití.

- Zasazené kameny mohou být zkoušené, když je kámen vyšší než uchycení. Použijte černou krabici z plastu (nebo pouzdro od filmu) jako náhradu místo cilindru.

- Vyměňte baterie okamžitě jak červená lampa přestane jasně svítit, nebo když se objeví na displeji 3 tečky. Je doporučeno používat alkalické baterie.

- Nenechávejte vybité baterie v přístroji, můžou korodovat a způsobit škodu. Baterie vyjměte v případě že přístroj nebude používán delší dobu.

- Když je přístroj často používán je třeba občas provést kalibraci.