Renata Suková

                                  Renata SUKOVÁ
                              
ZNALEC MĚSTSKÉHO SOUDU PRAHA
                                     V OBORU     DRAHÉ KOVY A KAMENY, ekonomika
                                     Pracoviště Praha 1

                                      
·  PORADY ústní pro občany - srozumitelné pro laiky - při nákupu, prodeji,                                ednání                                               jednání s pojišťovnou, dělení dědictví  a p.
                                      ·   ZNALECKÉ POSUDKY pro státní orgány i občany             


RENATA SUKOVÁ   -60 letá praxe zlatníka a stříbrníka,
                                   34 letá praxe znalce Městského soudu v Praze
                                    Spojení:
                                  
 mob. + 420 721 821 665
                                    e-mail  sukovarenata @seznam.cz

PORADY ústní        -    U předložených šperků provedu:
                                      · roztřídění zlatých, platinových, stříbrných šperků a šperků z obecných kovů
                                      · popis ryzostí, punců, případně upozorním na jejich absenci
                                      · popis hmotností u  šperků z drahých kovů
                                      · popis názvů  a hmotností vsazených kamenů
                                      · určím případnou starožitnou hodnotu
                                      · oddělím šperky, případně zlomky z drahých kovů, které mají cenu pouze
                                         zlata do výkupu,vypočtu aktuelní výkupní cenu dle a.s. SAFINA
                                      · ocenění tzv. obvyklou cenou, tedy cenou, za kterou by byly šperky ke dni
                                         oceňování v místě prodávány a to i v případě, že klient prodávat nechce, pouze
                                         potřebuje znát cenu z  důvodů, jako např. pojištění, dělení dědictví a p.
                                      ·  návod nejvýhodnějšího postupu v případě prodeje šperků, ať již do
                                         Starožitností, neb do výkupu drahých kovů atd.
                                      · varování před nebezpečným, neb nevýhodným postupem
                                      · poradu v případě pojišťování šperků, vysvětlím praxi pojišťoven, ochráním
                                         před špatně provedeným způsobem pojištění šperků
                                      · fotodokumentaci šperků s důležitým popisem rozměrů
                                      · očistu šperků, případně zajistím opravu
                                      Dále provedu:

                                      · poradu při nákupu nového, nošeného, neb starožitného šperku
                                      · pomoc při výhodném nákupu drahých kamenů s certifikáty
                                      · zhotovení návrhu, nákresu šperku (s detailním rozvrhem pracovního
                                         postupu), případně zajistím zhotovení zakázky                                                                                                                 
                                      Provádím:
                                      ·pro laiky srozumitelným způsobem, neprodleně
                                      · účtuji předem dohodnuté znalečné, výše znalečného odpovídá míře
                                         požadovaných podrobností, je však vždy ve velmi přijatelné výši
                                      · uplatňuji množstevní slevy


ZNALECKÉ
POSUDKY       
         -  · pro státní orgány   - orgány policie
                                                                         orgány stát. zastupitelství
                                                                         soudy v trestním řízení
                                                                         soudy v obč. práv. řízení
                                                                         soudy v obchodních věcech

                                                                         jiné orgány státní správy a samosprávy
                                      · pro ostatní právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby vykonávající SVČ
                                      · pro občany
                                      Provádím :
                                      · okamžitě, jsou-li mi předloženy podklady ze strany žadatele v dostatečné
                                         míře
                                      Nabízím:
                                     
· např. pro orgány policie, příp. pojišťovny atd. - mnou vypracovanou Metodiku s nákresy
                                         různých typů nejběžnějších šperků, návody k popisu odcizených šperků, měřítky, typy
                                         uzávěrů a p., podstatně zrychlující a zjednodušující provedení dostatečného popisu  a