Skoryl

,

Jedná se o minerál ze skupiny turmalínů. Jeho název je pravděpodobně odvozen od místa jeho prvního nálezu u obce Zschorlau v Německu. První známý podrobný popis minerálu a jeho výskyt v saském Krušnohoří sepsal v roce 1562 Johannes Mathesius. Skoryl vzniká jako akcesorický minerál v kyselých magmatech, ve kterých je přítomen bor. Větší krystaly jsou povětšinou v pegmatitech, vzácněji bývá v aplitech a vzácně vzniká hydrotermálními procesy, obvykle na puklinách. Někde tvoří až monominerální horniny zvané turmalínovce.

Jeho barva je temně černá. Používá se zejména ve šperkařském průmyslu, ale také například v elektrotechnice.

Skoryl chrání před zářením mobilních telefonů, mentálními útoky, kouzly a nepřátelskými myšlenkami. Má vliv na základní čakru, zvyšuje tělesnou vitalitu. Odbourává napětí a stres. Posiluje imunitní systém. Přináší úlevu od bolesti, harmonizuje míchu.