Smaragd, Akvamarín, Goshenit, Morganit, Heliodor, Zlatý Beryl

 

Smaragd
Je nejcennější drahokamová odrůda berylu, typické zelené zbarvení způsobuje příměs chrómu a vanadu. Tvrdost drahokamu je 8 dle Mohsovy stupnice. Malé atomy berylia se hromadí v roztocích vyvřelin, ty vyplňují pukliny hornin a tvoří drobné čiré krystaly. Název pochází z řeckého slova „smaragdos“ = zelený kámen. Byl  nalezen v kultovních předmětech starých několik tisíciletí před Kristem i v hrobkách faraónů. Do Evropy se dostal roku 1537 zásluhou španělských dobyvatelů Jižní Ameriky, kterým kromě zlata padlo do rukou až neskutečné bohatství smaragdů. Indiáni považovaly tento drahokam za posvátný, v Kolumbii se od tehdejší doby dodnes těží nejžádanější smaragdy na světě, čiré, broušené bez vnitřních inkluzí jsou vůbec nejdražší drahokamy. Problémem tohoto drahokamu je, že se zřídka vyskytuje v perfektním stavu, jeho krystalová struktura vykazuje defekty, které nepříznivě ovlivňují jeho vnější vzhled. Je tvrdý, ale křehký, nedoporučuje se jej vystavovat prudkým změnám teploty, čistit v ultrazvuku nebo uchovávat v těsné blízkosti jiných barevných drahokamů. Další odrůdy berylu: cenný modrý AKVAMARÍN, citrónově žlutý až zlatožlutý ZLATÝ BERYL, bezbarvá odrůda se nazývá GOSHENIT, zbarven oxidem uranu světle žlutozelený HELIODOR v UV záření modře světélkuje, růžová až fialová odrůda berylu se nazývá MORGANIT neboli VOROBJEVIT, červená odrůda neboli BIXBIT.

Smaragd vždy patřil mezi nejcennější drahokamy, patří k apoštolským kamenům, cituje se v bibli, nechybí v korunovačních nebo církevních klenotech. Jeho hluboká zeleň k nám přímo promlouvá symbolem bohatství, očisty, regenerace a nadsmyslové lásky. Posiluje paměť a podporuje intelekt, tiší stres, splín a trýznivé stavy. Je-li smaragd v těsné blízkosti jiných kamenů, oslabuje se jeho účinek, jejich silný vliv mu může způsobit trhliny. Výjimkou jsou horský křišťál a diamant – královské kameny světla, které jej posilují. Vznešený drahokam vnitřního stavu stálé mladosti, vitality a energie.

 

AKVAMARÍN

Je odrůda berylu s tvrdostí 7,5 – 8 dle Mohsovy stupnice tvrdosti, zbarven modře příměsí železa.
Zvláště ceněn byl již ve středověku, ve 14. století se z něj brousily první čočky do brýlí. Název pochází z latinského pojmenování
(roku 1604) „aqua marina“ = mořská voda.

Další odrůdy berylu: nejcennější odrůdou je zelený SMARAGD, citrónově žlutý až zlatožlutý ZLATÝ BERYL,
bezbarvá odrůda se nazývá GOSHENIT, zbarven oxidem uranu světle žlutozelený HELIODOR v UV záření modře světélkuje,
růžová až fialová odrůda berylu se nazývá MORGANIT neboli VOROBJEVIT, červená odrůda se nazývá BIXBIT.

Tento velmi oblíbený drahokam má moc uklidnit i rozbouřené moře. Je garantem spravedlnosti a přátelství, jeho majitel je zbaven starostí a udržuje si věčné mládí. Barvou moře, vodního živlu, v němž se odráží blankytné nebe, průzračná zář nekonečných dálek projasňuje naši mysl. Je drahokamem mystiků, vizionářů, léčitelů a hledání čistého srdce. Není důležité jaké nám jsou rozdány karty, ale být v každé situaci dobrým člověkem.

 

Drahokamová odrudu berylu, vyskytující se v odstínech žluté až zlatožluté. Heliodor dostal svůj název právě podle své barvy „helios“ znamená v řečtině Slunce. Poprvé byl popsán v roce 1910, kdy byl objeven v Namibii. Heliodor se vyskytuje nejčastěji spolu s akvamarínem v mladších zónách žulových pegmatitů.Říká se, že přitahuje lásku a nositele chrání před manipulací. Také je považován za kámen bohatství, osvícení a nových začátků.Heliodor bývá občas označován i jako Zlatý beryl, pokud je jeho barva do zelena, v dnešní době jsou tyto dva názvy volně zaměňovány.V přírodě se nalézá v poměrně velkých kusech a jen zřidka obsahuje inkluze nebo jiné kazy. Při zahřívání na teplotu 300°C se odbarvuje nebo mění svou barvu na bledě modrou. Ačkoliv by se mohl vypalovaný Heliodor prodávat jako Akvmarín, v praxi se to nedělá.V Čechách se nachází hlavně v lomu U obrázku poblíž města Písku. Světová naleziště jsou poté v Namibii, Brazílii nebo Ukrajině.