Blog, Strana 13

Kameny zvěrokruhu zemských znamení (Býk, Panna, Kozoroh)

 

BÝK (21.4. – 20.5.) BERYL, MORGANIT, CHIASTOLIT, ZIRKON, HYACINT, CITRÍN, RŮŽENÍN, SARDER, SARDONYX, ACHÁT, AVANTURÍN, EPIDOT, SPODULEN KUNZIT, MALACHIT, CHRYZOKOL

Působí klidem, mírností a sympatií, vyzařuje z něho síla a zdatnost. Poctivost a důvěryhodnost je vystavena sebeklamu, upozornění na danou skutečnost přijme pouze od úzkého přátelství. Nechá se snadno unést prudkým hněvem a projevem tvrdohlavosti, obtížné je s ním jednat. Dojde-li k poznání, že pochybil, má snahu o rychlou nápravu. Vlastní smysl pro přírodní krásy, sklon k meditacím a hlubokým úvahám.

Živel: země, důvěra/tvrdošíjnost, vážnost/soběstačnost.
Planeta:
Venuše, harmonie/nekritičnost, laskavost/nedbalost.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.) SAFÍR, BERYL, TURMALÍN SKORYL, KŘIŠŤÁL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI TURMALÍNU, ZÁHNĚDA, MORION, AMETYST, CHALCEDON, CHRYZOPRAS, ONYX, STROMEČKOVÝ ACHÁT, PRASEM, MĚSÍČNÍ KÁMEN, LABRADORIT, BYTOWNIT, PYRIT, DIOPSID, OHNIVÝ OPÁL, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, AZUROMALACHIT, ČERNÉ PERLY, ČERNÝ A VLOČKOVÝ OBSIDIÁN, RYOLIT, LEOPARDOVÝ JASPIS, HVĚZDICOVÝ ACHÁT

Vystupováním je rezervovaný a budí dojem nepřístupnosti. Je ctižádostivý, pilný a snaživý, snaží se o popředí, je si vědom svých znalostí a projevuje zájem o učení, rád se chová k druhým blahosklonně. Je podezíravý, že mu někdo klade překážky, což mu přivoďuje znepokojení a zbavuje ho často radosti. Má rád důvěru jiných, ač u něho není častým hostem a má rád vážnost a ocenění. Je silný organizační talent rozhodný
a moudrý. Chová se dle vhodného bontonu a jedná s druhým dle jeho hodnosti. Je tu snaha oslnit nebo být oslněn.
Živel: země, věda/dogmatika, úcta/podlízavost.
Planeta
Saturn, soustředění/otupělost, rozvaha/lakotnost.

 

PANNA (24.8. – 23.9.) ZIRKON, STARLIT, CITRÍN, AMETYST, JASPIS, HELIOTROP, TYGŘÍ OKO, TYGŘÍ ŽELEZO, PRIDOT, SUGILIT, ČAROIT, SODALIT, LAZULIT A LAPIS-LAZULI, JANTAR

Vystupování je zdrženlivé, ale kritické, vnímá vše co se kolem děje. Vždy s jistou zdrženlivostí. Má bystrý postřeh v detailech, smysl pro pořádek a každá činnost je doprovázena znakem pravidelnosti. Bystrost jí dává předpoklad k vyniknutí v obchodě jako jednotlivec. Je nutné vyvarovat se soustředění na věci vedlejšího charakteru, před sledování hlavní podstaty. Pozor na pokleslost a zbytečnou obavu o zdravotní stav.

Živel: země, čistota/skeptičnost, pořádek/malichernost.
Planeta
Merkur
, inteligence/přesnost, dovednost/nepoctivost.

Grandle

 

Grandle je myslivecký slengový výraz pro označení zubu laně nebo jelena, konkrétně jde o špičák. Ve šperkařském průmyslu se tyto zuby používají jako ozdoba loveckých šperků a vybírají se pouze ty nejlepší a nejkvalitnější kusy. Šperk je mohutně zdobený mysliveckými motivy, jako jsou lístečky, větvičky, žaludy a v hojném počtu i Chryzoprasem z České republiky, avšak hlavní dominantu tvoří právě grandle, které ukazují jak kvalitní trofej daný kus zvířete byl. Typické zahnědnutí zubu ukazuje, jak bylo zvíře staré, jaký byl jeho zdravotní stav a způsob jeho života. Bohužel, existuje i uměle vytvořené zahnědnutí zubu, kdy se vezme zub čistý a nad plamenem se takzvaně opálí, to ovšem poškodí zubní sklovinu, která po určité době popraská a zub znehodnotí. U nás však naleznete jen šperky, které obsahují neopracované a plamenem neznehodnocené grandle. Tyto šperky pochází z rukou českého zlatníka, který navazuje na postupy firmy Karla Webera, která má v Písku tradici již od roku 1856.

Hydrotermální syntéza

Hydrotermální syntéza zahrnuje různé techniky krystalizace látek z vysokoteplotních vodných roztoků při vysokých tlacích par, také se tento způsob nazývaná "hydrotermální metoda".
Geologové a mineralogové začali studovat hydrotermální rovnováhy už od počátku dvacátého století.
Hlavními průkopníky ve zkoumání hydrotermální výroby minerálů byli George W. Morey na Carnegie Institution a později, Percy W. Bridgman na Harvardské univerzitě, kteří vynaložili mnoho úsilí,
pro nalezení základů a způsobů jak hydrotermální práce probíhá.
Hydrotermální syntéza může být definována jako způsob syntézy monokrystalů, které závisí na rozpustnosti minerálních látek v horké vodě pod vysokým tlakem.
Růst krystalů se provádí v zařízení, skládající se z ocelové tlakové nádoby zvané rotační autokláv, ve kterém jsou živiny dodávané spolu s vodou. V autoklávu se udržují dvě teploty, vstupní a výstupní, zatímco vstupní může dosahovat až 450 °C (metoda rozdílných teplot). Při vstupu se do autoklávu přidávájí potřebné živiny, které jsou potřeba pro výsledný minerál, zatímco na konci, kde už je teplota nižší vzniká a roste požadovaný kamínek.
Tento způsob je vhodný zejména pro růst velkých minerálů, při zachování kontroly nad jejich složením.
Nevýhodou metody je potřeba drahých autoklávů, a nemožnost pozorování růstu minerálu.
Hydrotermální syntéza se používá hlavně při výrobě rubínů, smaragdů, alexandritů a dalších. Znamená to, že se použijí potřebné živiny a vyhovující prostředí pro růst minerálů v laboratoři.
Studováním hydrotermální syntézy byli zjištěny tři možné způsoby výroby: Metoda rozdílných teplot, metoda redukování teploty a metoda stálé teploty.

Metoda rozdílných teplot
Jedná se o nejrozšířenejší metodu výroby.
Živina je umístěna ve spodní části autoklávu naplněném určitým množstvím rozpouštědla. Autokláv se zahřívá, aby se vytvořily dvě teplotní zóny.
V teplejším zóně se rozpouští potřebné přísady s nasyceným vodním roztokem, v chladněší části autoklávu pak díky nižší teplotě vzniká samotný minerál.

Metoda redukování teploty
V této technice krystalizace probíhá bez teplotního gradientu. Minerál vzniká postupným snížením teploty roztoku v autoklávu.
Nevýhodou této techniky je obtížnost kontroly procesu růstu. Z těchto důvodů se tato technika používá jen velmi zřídka.

Metoda stálé teploty
Tato metoda se používá v kombinaci s výše uvedenými.
Při použití stále teploty se smíchají přísady, které se při určité rozpustí a poté se teplota buď sníží, nebo se přesune do chladnější zóny a vzniká minerál.

 

 

Vyrobený Alexandrit

Syntetický alexandrit je uměle vyrobený chryzoberyl křišťálu, který se skládá z berylia oxidu hlinitého (BeAl2O4).

Nejznámnější postupy výroby syntetického Alexandritu je výroba tahem, známé také jako metoda Czochralski a další metodou je takzvaná "plovoucí zóna". Tato metoda byla vyvinuta arménským vědcem Khachaturem Sakovichem Bagdasarov, ruské (dříve sovětské) Instituce krystalografie v Moskvě v roce 1964, a než se začala používat ve šperkařském průmyslu, byla široce používána při výrobě bílého YAG pro kosmické lodě a ponorky.


Alexandrity pěstované metodou plovoucí zóny, mívají menší intenzitu barvy, než krystaly vyrobené podle metody tahem. Syntetické alexandrity je obtížné určit, protože inkluze vznikající při výrobě může vypadat jako inkluze přírodní. 
Alexandrit pěstovaný způsobem plovoucí zóny může obsahovat částice tavidla, připomínající „peří“,
tyto částice jsou prvním vodítkem k rozpoznání syntetického Alexandritu. Některé kameny obsahují skupiny paralelních negativních krystalů. Alexandrit vyrobený plovoucí metodou je velmi obtížné rozeznat od přírodního, 
protože barvy jsou přesvědčivé a umí velmi dobře napodobit „nečistotu“ přírodního kamene, tyto kameny jsou velmi drahé. 
Vzhledem k nákladům na tento proces, se již nepoužívá ke komerčním účelům.


Alexandrit vyrobený tahem, je snazší identifikovat, protože je velmi čistý a povětšinou jsou od modré do červené zóny, 
které se podobají alexandritu z Brazílie, Madagaskaru a Indie.

Další syntetický Alexandrit jmenující „Inamori“ má řadu kočičích ok, které ukazují zřetelnou změnu barvy. Oka jsou široká a mírné intenzity. Největší výrobce kvalitních šperků se syntetickými alexandrity je společnost Tairus. 

Stránka 13 z 13 - 124 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.