Blog, Strana 14

Perly - pěstované, kultivované

 

Jsou produktem živočišného původu, mlže žijícího ve sladkých nebo slaných mořských vodách. Přírodní perly jsou velmi vzácné a velmi žádané, ideální perla je dokonale kulatá a hladká, avšak většina přírodních perel je nepravidelného tvaru, velikosti a barev, těm se říká perly barokní.
S ohledem na stoupající poptávku byla vyvinuta metoda pěstování (opravdu ryze přírodních perel se na trhu objevuje pouze 0,01%), kulička severoamerické sladkovodní perly je vložena do tělíska ústřice nebo perlorodky a ta vrácena do moře. Dochází ke stejnému procesu jako při vzniku pravé perly. Do tělíska se přidá například zrnko písku, to vyvolá přirozenou obranou reakci. Tělísko začne vylučovat perleťovou hmotu, která začne obalovat zrnečko a vzniká samotná perla. Poté je perla vyndána a umyta, v některých případech jsou leštěny omíláním ve vodě a soli. Doba růstu takovéto perly je v rozmezí od jednoho roku do několika let a k hlavním oblastem chovu patří Čína, Japonsko, Tahiti a Vietnam. V jedné ústřici může najednou růst až několik perel. Rozdíl mezi sladkovodní perlou a perlou z moře není bez rentgenu moc dobře možný, avšak pokud se jedná o perly nejvyšší kvality, bude ta sladkovodní světlejší barvy.
Název je odvozen z latinského "perula" = hruštička, podle tehdy obvyklého tvaru. První zmínka o perlách pochází z roku 2206 př. n. l. z Číny, kupodivu se jedná o perlu sladkovodní, zmínky o mořských perlách jsou známe až o tisíc let později.
Ve starém Římě symbolizovaly moc a štěstí, v arabských zemích Boží moudrost. Perly slouží od nepaměti jako amulet chránící před nehodami a neštěstím. Posilují odhodlání a vůli zbavit se závislostí. Podle astrologie patří bílé perly k znamení Blíženců, Raka, Ryb a Vah, černá perla do znamení Kozoroha. V posledních letech se registruje zvýšený počet poptávky po černých perlách, které jsou pravé, avšak v mnoha případech můžou být dobarvovány. Drahokam moře je zosobnění proměny a čistoty, ač malí a utiskovaní můžeme dosáhnout dokonalosti a krásy své duše. Obecně perla podporuje uzdravující proces.
Perly mají schopnost umocňovat důsledky minulého života. Některé tradiční nauky nedoporučují perly usazovat mezi jiné drahokamy, které mají také svou skrytou schopnost a tím by v nás vznikalo napětí, disharmonie, kterou má perla schopnost umocnit a posílit.

Kameny zvěrokruhu ohnivých znamení (Beran, Lev, Střelec)

 

BERAN (21.3. – 20.4.) DIAMANT, RUBÍN, ZELENÝ GRANÁT, AMETYST, KARNEOL, ŽELEZITÝ KŘEMEN, PROKŘEMENĚLÁ DŘEVA, TURITELLA ACHÁT, FLINT, RODONIT, RODOCHROZIT, MAGNETIT, HEMATIT

Vnáší život, pohyb a bojovnost, tyto vlastnosti se projevují i v chování a vystupování jako nedostatek trpělivosti, to je také příčina nedokonalého úspěchu. Chce vše co je nové – myšlenky nebo věci, ke kterým rychle přilne a neuvažuje o hlubší hodnotě, zato se o to bije ze všech sil. Rád se chopí příležitosti vedení, ikdyž to není zrovna ku prospěchu. Pro svou věc se dovede nadchnout, nejlépe je-li konána v technickém oboru. Spěch způsobuje opomenutí, které se pak musí napravit. Působí optimisticky s radostí ze života a upřímného potěšení, někdy dochází k nespokojenostem a zklamání. Duševní nebo hmotné boje jej zcela pohltí a v zápalu si neuvědomuje ztrát. Berany provází až dětská radost ze života, jsou bezstarostní a spontánní.

Živel: oheň, nadšení/nevraživost, iniciativa/podrážděnost.
Planeta: Mars, poctivost/fanatismus, energie/prostopášnost.

 

LEV (23.7. – 23.8.) DIAMANT, RUBÍN, ZLATÝ TOPAZ, HELIODOR, SMARAGD, GRANÁT, KŘIŠŤÁL, RUTIL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI RUTILU, CITRÍN, ŽELEZITÝ KŘEMEN, PROKŘEMENĚLÁ DŘEVA, FLINT, TURETELLA ACHÁT, STAUROLIT, PERIDOT, SLUNEČNÍ KÁMEN, GIRASOL, JANTAR, PLATINA, ZLATO

Lev je vznešeného a důstojného vystupování, je hrdý, ale není pyšný. Upřímně se raduje ze života, radost rád sdílí s přátelským okolím. Je oblíbenou a vyhledávánou osobou, má věrné a srdečné vystupování s vlídným jednáním. Vyžaduje poslušnost a věrnost s vědomou autoritou, přesto je zdvořilý. Uchvacuje jej vznešenost aniž by o ni usiloval, je soucitný a snaží se pomáhat. Při nepříznivém ovlivnění jej jeho důvěřivost přivede ke škodám a oklamání. Jasným rozumem a bystrostí radí dobře jiným. Je vřelého srdce a zdravou důvěrou může působit blaho bližním.

Živel: oheň, důstojnost/pýcha, autorita/despotismus.
Planeta: Slunce, sebevědomí/ odvaha, chuť k životu/ ješitnost.

 
STŘELEC
(23.11. – 21.12.) SAFÍR, MODRÝ TOPAZ, ZIRKON HYACINT, IOLIT, AMETYST, CHALCEDON, CHRYZOPRAS, ZELENÝ AVANTURÍN, ZOISIT, TANZANIT, THULIT, SUGILIT, DUMORTIERIT, TMAVÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, SODALIT, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, TYRKYS, CHRYZOKOL

Chování má rozhodné a cílevědomé, rychle se vžívá do projednávané záležitosti, jeho zájem se točí kolem věcí, kterým přikládá důležitost. Veškerou svou snahu věnuje rozšíření vzdělání, aby dosáhl přehledu a s velkým úsilím se snaží přiblížit podstatě věci. Je třeba chránit se přeceňování a zdržet se nenávisti, která by se vrátila. Vyhledává společnost pohybující se v okruhu jeho zájmů a s nimi pak diskutuje. Pokud nedosáhne svého cíle stupňuje se touha po vědění, dokud cíl není dosažen. Miluje volný pohyb
a přírodu, samota jej neuspokojuje, má sklony k náboženství. Společnost s ním musí sdílet jeho dojmy.

Živel: oheň, náboženství/pověrčivost, laskavost/mnohomluvnost.

Planeta Jupiter rozpínavost /přepínání, milosrdenství/pokrytectví.

Kameny zvěrokruhu vzdušných znamení (Blíženci, Váha, Vodnář)

 

 

BLÍŽENCI (21.5. – 21.6.) CHRYZOBERYL, ALEXANDRIT, ZLATÝ TOPAZ, AKVAMARÍN, RUTIL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI RUTILU, CITRÍN, KARNEOL, KŘEMENNÉ KOČIČÍ OKO, TYRKYS, KALCIT, ZELENOMODRÝ CHRYZOKOL, JANTAR, BÍLÉ PERLY, TEKTITY, MOLDAVIT

Blíženci přivozují nevyrovnanost a to i v jejich chování. Má snahu dosáhnout dobra, ale myslí si, že na to nemá dostatek sil a schopností. Optimismus se rychle střídá s poklesem ducha, svou přílišnou činností a touhou po nových dojmech budí přitažlivost živostí. Má náboženské založení s touhou po vysvětlení, nedosáhne-li jej dostaví se pokleslost a sklon k nevěře. V zálibách nedosáhne plného vyjádření, doporučuje se předešlá úvaha s jasným výsledkem. Projevuje silnou touhu po vědění hlavně v mládí, má talent pro napodobování se sklony k literatuře. Projevuje se typickým pohyby v jednání a řeči.

Živel: vzduch, přehled/rozptýlení, dovednost/nespolehlivost.
Planeta:
Merkur, inteligence/přesnost, dovednost/nepoctivost.

 

VÁHY (24.9. – 23.10.) DIAMANT, TOPAZ, AKVAMARÍN, MORGANIT, TURMALÍN RUBELIT, RŮŽENÍN, EPIDOT, SPODULEN HIDDENIT A KUNZIT, JADEIT, DIOPTAS, MAGNEZIT, CHRYZOKOL, BÍLÉ PERLY, DUHOVÝ A MAHAGONOVÝ OBSIDIÁN

Chování a vystupování je zdvořilé, laskavé a přátelské, vyjadřovaní myšlenek je ušlechtilé, ohleduplné a citlivé. Nedává se strhnout k příkrosti, i když jsou dotčeny bezdůvodně. Jsou spravedlivé a nestranné, volí cestu smíření, ač né vždy dosáhne uznání. Byť by se zdálo vrozené zásady, přesto naléhání druhému pohlaví podlehne. Doporučení je každou věc zvážit, i kdyby se zdálo, že lhostejný nebo nerozhodný. Je více přemýšlivý
a rozvážnější, ale budí dojem nerozvážnosti. Je iniciativní k práci a přebírá vedení, není-li úspěšný vyvede jej to z rovnováhy. Je nutné uvědomit si nutnost odpočinku a načerpání sil. V plné svěžesti je radostný z dobře vykonané práce.
Živel:
vzduch, vyrovnanost/lhostejnost, zdvořilost/indolence.
Planeta
Venuše, harmonie/nekritičnost, laskavost/nedbalost.

 

VODNÁŘ (21.1. – 19.2.) SVĚTLE MODRÝ SAFÍR, MODRÝ TOPAZ, AKVAMARÍN, KŘIŠŤÁL, JASPIS, SOKOLÍ OKO, AMAZONIT, LABRADORIT, BYTOWNIT, ČAROIT, GIRASOL, TMAVÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, TYRKYS, MODRÝ FLUORIT, CHRYZOKOL, STŘÍBRO

Je zajímavým, veselým, radostným a přátelským se sklonem k prokazování dobra. Působí pozitivně a vyhledává ty o jejichž mravních kvalitách je přesvědčen. Má velký smysl ke studiu psychických a ostatních věd, rád o nich bádá, aby došel k ohodnocení člověka a tím sám sebe. V přírodních vědách snadno pronikne k podstatě věci. V povaze má trochu škodolibosti při sledování neúspěchů druhých, proti tomu je nutno se bránit ve vlastní prospěch.

Živel: vzduch, intuice/zaslepení, genialita/ničivost.
Planeta
Uran (Saturn), obezřetnost/zmatenost, ženiálnost/psychické poruchy, soustředění/otupělost, rozvaha /lakotnost.

Kameny zvěrokruhu vodních znamení (Rak, Ryby, Štír)

 

RAK (22.6. – 22.7.) DIAMANT, RUBÍN, TURMALÍN VERDELIT A INDIGOLIT, CHALCEDON, CHRYZOPRAS, SARDER, SARDONYX, AVANTURÍN, JADEIT, NEFRIT, MĚSÍČNÍ KÁMEN, RODOCHROZIT, SVĚTLÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, BÍLÉ PERLY

Rak má velmi vyvinutý cit pro mezilidské vztahy, avšak ve vystupování vyjadřuje ostych, ačkoli jsou zde většinou schopnosti k uchopení otěží, k čemuž napomáhá přesnost a pečlivost. Za ostychem se skrývají silné vlastnosti. Práce provádí s přesností v touze po uznání a vážnosti. Při jednání budí dojem, že o diskutovanou věc nemá zájem, přesto se soustředí a poslouchá. Je zvýšeně citlivý a snadno zranitelný. Rak chová mocné touhy, aby se stal středem pozornosti, ale nemá dosti odvahy, aby na sebe upozornil. Může pomáhat bližnímu svému. Rak má pochopení pro krásu tvarů a barev, podléhá měnícím se náladám.
Živel:
voda, revanžování/sobeckost, pečlivost/lakotnost.
Planeta:
Měsíc, vnímavost/chabost, citlivost/sentiment.

 

RYBY (20.2. – 20.3.) AKVAMARÍN, TURMALÍN VERDELIT A INDIGOLIT, AMETYST, JASPIS, SPODULEN HIDDENIT, PERIDOT, JADEIT, MĚSÍČNÍ KÁMEN, LABRADORIT, BYTOWNIT, SUGILIT, SVĚTLÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, TYRKYS, FIALOVÝ FLUORIT, AZURIT, BÍLÉ PERLY

Ryby jsou lidé jemné a klidné povahy, jejich vystupování je neurčité, což pramení z jeho přecitlivělosti, která je stále provází. Rádi pomáhají jiným a to někdy vede k nežádoucím povinnostem. Musí své jednání upravovat a uvědomovat si své nedostatky, ovšem né aby pozbyly dobré vlastnosti. Sklony k citlivosti, povolnosti a odříkání jim působí často trpké chvíle. Spokojí se s prožíváním prostého života, kterého si umí vážit, finančnímu uspořádání nekladou velkou váhu. Ve společnosti raději nechávají prostor ostatním, přesto jehjich odborné vědomosti bývají značné a úsudky významné.

Živel: voda, odevzdanost/omámení, altruismus/smyslnost.
Planeta
Neptun (Jupiter) oživení jednotnosti/zasněnost, vnímavost/perversita, rozpínavost /přepínání, milosrdenství/pokrytectví.

 

ŠTÍR (24.10. – 22.11.) RUBÍN, SPINEL, TOPAZ, GRANÁT, TURMALÍN RUBELIT, CHRYZOPRAS, ACHÁT, HELIOTROP, BÝČÍ OKO, MAGNETIT, HEMATIT, DIOPSID, TMAVÉ OBECNÉ A DRAHÉ OPÁLY, DRAHÝ ČERNÝ OPÁL, KORÁLY, MĚĎ, ČERNÝ OBSIDIÁN

Projevuje se sebeovládáním, které jej nikdy neopouští. Pracuje vědomě a usilovně, nedbaje únavy, která se ho časem zmocní. V dospělosti se v něm probouzí vášeň a citlivost. Je zde sklon k propuknutí hněvu z malicherností, přesto si dokáže zachovat klid až do nejzaších hranic. Má obdivuhodný pozorovací talent, správně odhadne vnitřní cenu lidí. Pozná i nejtajnější tajemství. Vystupuje zdrženlivě a působí příjemně, odhodlání a síla jej dovádí k úspěchům. Má schopnost přenášet životní síly. Rád odhaluje všechna tajemství vesmíru.

Živel: voda, mystérium/lstivost, tvůrčí potence/zvrhlost.
Planeta Mars, poctivost/fanatismus, energie/prostopášnost.

Kameny zvěrokruhu zemských znamení (Býk, Panna, Kozoroh)

 

BÝK (21.4. – 20.5.) BERYL, MORGANIT, CHIASTOLIT, ZIRKON, HYACINT, CITRÍN, RŮŽENÍN, SARDER, SARDONYX, ACHÁT, AVANTURÍN, EPIDOT, SPODULEN KUNZIT, MALACHIT, CHRYZOKOL

Působí klidem, mírností a sympatií, vyzařuje z něho síla a zdatnost. Poctivost a důvěryhodnost je vystavena sebeklamu, upozornění na danou skutečnost přijme pouze od úzkého přátelství. Nechá se snadno unést prudkým hněvem a projevem tvrdohlavosti, obtížné je s ním jednat. Dojde-li k poznání, že pochybil, má snahu o rychlou nápravu. Vlastní smysl pro přírodní krásy, sklon k meditacím a hlubokým úvahám.

Živel: země, důvěra/tvrdošíjnost, vážnost/soběstačnost.
Planeta:
Venuše, harmonie/nekritičnost, laskavost/nedbalost.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.) SAFÍR, BERYL, TURMALÍN SKORYL, KŘIŠŤÁL, KŘIŠŤÁL S VROSTLICEMI TURMALÍNU, ZÁHNĚDA, MORION, AMETYST, CHALCEDON, CHRYZOPRAS, ONYX, STROMEČKOVÝ ACHÁT, PRASEM, MĚSÍČNÍ KÁMEN, LABRADORIT, BYTOWNIT, PYRIT, DIOPSID, OHNIVÝ OPÁL, LAZURIT A LAPIS-LAZULI, AZUROMALACHIT, ČERNÉ PERLY, ČERNÝ A VLOČKOVÝ OBSIDIÁN, RYOLIT, LEOPARDOVÝ JASPIS, HVĚZDICOVÝ ACHÁT

Vystupováním je rezervovaný a budí dojem nepřístupnosti. Je ctižádostivý, pilný a snaživý, snaží se o popředí, je si vědom svých znalostí a projevuje zájem o učení, rád se chová k druhým blahosklonně. Je podezíravý, že mu někdo klade překážky, což mu přivoďuje znepokojení a zbavuje ho často radosti. Má rád důvěru jiných, ač u něho není častým hostem a má rád vážnost a ocenění. Je silný organizační talent rozhodný
a moudrý. Chová se dle vhodného bontonu a jedná s druhým dle jeho hodnosti. Je tu snaha oslnit nebo být oslněn.
Živel: země, věda/dogmatika, úcta/podlízavost.
Planeta
Saturn, soustředění/otupělost, rozvaha/lakotnost.

 

PANNA (24.8. – 23.9.) ZIRKON, STARLIT, CITRÍN, AMETYST, JASPIS, HELIOTROP, TYGŘÍ OKO, TYGŘÍ ŽELEZO, PRIDOT, SUGILIT, ČAROIT, SODALIT, LAZULIT A LAPIS-LAZULI, JANTAR

Vystupování je zdrženlivé, ale kritické, vnímá vše co se kolem děje. Vždy s jistou zdrženlivostí. Má bystrý postřeh v detailech, smysl pro pořádek a každá činnost je doprovázena znakem pravidelnosti. Bystrost jí dává předpoklad k vyniknutí v obchodě jako jednotlivec. Je nutné vyvarovat se soustředění na věci vedlejšího charakteru, před sledování hlavní podstaty. Pozor na pokleslost a zbytečnou obavu o zdravotní stav.

Živel: země, čistota/skeptičnost, pořádek/malichernost.
Planeta
Merkur
, inteligence/přesnost, dovednost/nepoctivost.

Grandle

 

Grandle je myslivecký slengový výraz pro označení zubu laně nebo jelena, konkrétně jde o špičák. Ve šperkařském průmyslu se tyto zuby používají jako ozdoba loveckých šperků a vybírají se pouze ty nejlepší a nejkvalitnější kusy. Šperk je mohutně zdobený mysliveckými motivy, jako jsou lístečky, větvičky, žaludy a v hojném počtu i Chryzoprasem z České republiky, avšak hlavní dominantu tvoří právě grandle, které ukazují jak kvalitní trofej daný kus zvířete byl. Typické zahnědnutí zubu ukazuje, jak bylo zvíře staré, jaký byl jeho zdravotní stav a způsob jeho života. Bohužel, existuje i uměle vytvořené zahnědnutí zubu, kdy se vezme zub čistý a nad plamenem se takzvaně opálí, to ovšem poškodí zubní sklovinu, která po určité době popraská a zub znehodnotí. U nás však naleznete jen šperky, které obsahují neopracované a plamenem neznehodnocené grandle. Tyto šperky pochází z rukou českého zlatníka, který navazuje na postupy firmy Karla Webera, která má v Písku tradici již od roku 1856.

Hydrotermální syntéza

Hydrotermální syntéza zahrnuje různé techniky krystalizace látek z vysokoteplotních vodných roztoků při vysokých tlacích par, také se tento způsob nazývaná "hydrotermální metoda".
Geologové a mineralogové začali studovat hydrotermální rovnováhy už od počátku dvacátého století.
Hlavními průkopníky ve zkoumání hydrotermální výroby minerálů byli George W. Morey na Carnegie Institution a později, Percy W. Bridgman na Harvardské univerzitě, kteří vynaložili mnoho úsilí,
pro nalezení základů a způsobů jak hydrotermální práce probíhá.
Hydrotermální syntéza může být definována jako způsob syntézy monokrystalů, které závisí na rozpustnosti minerálních látek v horké vodě pod vysokým tlakem.
Růst krystalů se provádí v zařízení, skládající se z ocelové tlakové nádoby zvané rotační autokláv, ve kterém jsou živiny dodávané spolu s vodou. V autoklávu se udržují dvě teploty, vstupní a výstupní, zatímco vstupní může dosahovat až 450 °C (metoda rozdílných teplot). Při vstupu se do autoklávu přidávájí potřebné živiny, které jsou potřeba pro výsledný minerál, zatímco na konci, kde už je teplota nižší vzniká a roste požadovaný kamínek.
Tento způsob je vhodný zejména pro růst velkých minerálů, při zachování kontroly nad jejich složením.
Nevýhodou metody je potřeba drahých autoklávů, a nemožnost pozorování růstu minerálu.
Hydrotermální syntéza se používá hlavně při výrobě rubínů, smaragdů, alexandritů a dalších. Znamená to, že se použijí potřebné živiny a vyhovující prostředí pro růst minerálů v laboratoři.
Studováním hydrotermální syntézy byli zjištěny tři možné způsoby výroby: Metoda rozdílných teplot, metoda redukování teploty a metoda stálé teploty.

Metoda rozdílných teplot
Jedná se o nejrozšířenejší metodu výroby.
Živina je umístěna ve spodní části autoklávu naplněném určitým množstvím rozpouštědla. Autokláv se zahřívá, aby se vytvořily dvě teplotní zóny.
V teplejším zóně se rozpouští potřebné přísady s nasyceným vodním roztokem, v chladněší části autoklávu pak díky nižší teplotě vzniká samotný minerál.

Metoda redukování teploty
V této technice krystalizace probíhá bez teplotního gradientu. Minerál vzniká postupným snížením teploty roztoku v autoklávu.
Nevýhodou této techniky je obtížnost kontroly procesu růstu. Z těchto důvodů se tato technika používá jen velmi zřídka.

Metoda stálé teploty
Tato metoda se používá v kombinaci s výše uvedenými.
Při použití stále teploty se smíchají přísady, které se při určité rozpustí a poté se teplota buď sníží, nebo se přesune do chladnější zóny a vzniká minerál.

 

 

Vyrobený Alexandrit

Syntetický alexandrit je uměle vyrobený chryzoberyl křišťálu, který se skládá z berylia oxidu hlinitého (BeAl2O4).

Nejznámnější postupy výroby syntetického Alexandritu je výroba tahem, známé také jako metoda Czochralski a další metodou je takzvaná "plovoucí zóna". Tato metoda byla vyvinuta arménským vědcem Khachaturem Sakovichem Bagdasarov, ruské (dříve sovětské) Instituce krystalografie v Moskvě v roce 1964, a než se začala používat ve šperkařském průmyslu, byla široce používána při výrobě bílého YAG pro kosmické lodě a ponorky.


Alexandrity pěstované metodou plovoucí zóny, mívají menší intenzitu barvy, než krystaly vyrobené podle metody tahem. Syntetické alexandrity je obtížné určit, protože inkluze vznikající při výrobě může vypadat jako inkluze přírodní. 
Alexandrit pěstovaný způsobem plovoucí zóny může obsahovat částice tavidla, připomínající „peří“,
tyto částice jsou prvním vodítkem k rozpoznání syntetického Alexandritu. Některé kameny obsahují skupiny paralelních negativních krystalů. Alexandrit vyrobený plovoucí metodou je velmi obtížné rozeznat od přírodního, 
protože barvy jsou přesvědčivé a umí velmi dobře napodobit „nečistotu“ přírodního kamene, tyto kameny jsou velmi drahé. 
Vzhledem k nákladům na tento proces, se již nepoužívá ke komerčním účelům.


Alexandrit vyrobený tahem, je snazší identifikovat, protože je velmi čistý a povětšinou jsou od modré do červené zóny, 
které se podobají alexandritu z Brazílie, Madagaskaru a Indie.

Další syntetický Alexandrit jmenující „Inamori“ má řadu kočičích ok, které ukazují zřetelnou změnu barvy. Oka jsou široká a mírné intenzity. Největší výrobce kvalitních šperků se syntetickými alexandrity je společnost Tairus. 

Stránka 14 z 14 - 138 položek celkem