Turmalín

TURMALÍN je chemicky nejsložitější drahokam borokřemičitan, s různou příměsí atomů kovů, které udávají jeho barvu. Tvrdost 7 – 7,5 dle Mohsovy stupnice. Název pochází ze starého singhalského „turamali“ znamenající kámen, který přitahuje popel. Zahříváním nebo třením se krystaly turmalínu elektrostaticky nabijí a přitahují částečky prachu nebo popelu. Drahokam turmalínu může být bezbarvý, ale může mít i všechny myslitelné barvy a barevné odstíny. Nezaměnitelným poznávacím rysem je jeho výrazný pleochroismus, podíváme-li se tímto kamenem z různých směrů, jeví se dané barvy v jednom směru světlejší, v druhém tmavší, ve směru kolmém k svislé ose silně pohlcuje procházející světlo, ve směru svislé osy nikoliv. Některé odrůdy turmalínu: Achroit je bezbarvá odrůda elbaitu. Indigolit je odrůda elbaitu modré barvy. Černý turmalín skoryl. Jeho název je pravděpodobně odvozen od místa jeho prvního nálezu u obce Zschorlau v Německu. První známý podrobný popis minerálu a jeho výskyt v saském Krušnohoří sepsal v roce 1562 Johannes Mathesius. Skoryl vzniká jako akcesorický minerál v kyselých magmatech, ve kterých je přítomen bor. Větší krystaly jsou povětšinou v pegmatitech, vzácněji bývá v aplitech a vzácně vzniká hydrotermálními procesy, obvykle na puklinách. Někde tvoří až monominerální horniny zvané turmalínovce. Jeho barva je temně černá. Používá se zejména ve šperkařském průmyslu, ale také například v elektrotechnice. Skoryl chrání před zářením mobilních telefonů, mentálními útoky, kouzly a nepřátelskými myšlenkami. Má vliv na základní čakru, zvyšuje tělesnou vitalitu. Odbourává napětí a stres. Posiluje imunitní systém. Přináší úlevu od bolesti, harmonizuje míchu.Tento kámen je velmi žádaný pro své léčivé účinky a vlastnosti. Dravit je známý jako hnědý turmalín. Tmavě zelený uvit. Elbaitu se přezdívá barevný turmalín. Liddicoatit nabízí širokou škálu barev. Rubelit je odrůda elbaitu se sytě růžovou až červenou barvou. Jméno pochází z latinského rubellus a znamená narůžovělý nebo podobný rubínu. Verdelit - emeraldit je odrůda elbaitu listově zelené barvy. Jedná se o nejběžnější varietu a je obsažen ve většině vzorků.

Jedná se o šamanský kámen, který dodává ochranu během obřadů. V dřívějších dobách se používal jako kámen, který odhaloval viníka a nebo v težkých dobách, kdy ukazoval jakým směrem se má nositel ubírat.

Turmalín je výborný léčitel duše i rozumu, vyrovnává mozkové hemisféry a také proudy myšlenek. Napomáhá pochopení sebe sama i druhých, zvyšuje sebedůvěru, nezávislost a pomáhá získat nadhled nad rozčilujícími situacemi.

Elbait je minerál, který patří do skupiny turmalínů a též se mu přezdívá „barevný turmalín“. Svůj název získal podle ostrova Elba u italských břehů, kde bylo na puklinách žuly nalezeno mnoho nádherných krystalů tohoto nerostu.

Barevnost zahrnuje téměř jakoukoliv barvu vzhledem k skvělé chemické mísitelnosti mezi jednotlivými odrůdami. Elbait a jeho odrůdy se hojně používají v klenotnictví jako hodnotné drahokamy. Jedná se také o velice překrásnou sbírkovou záležitost a nejkrásnější kousky jsou často k vidění ve světových muzeích. Vyskytuje se v mnoha barevných variacích.

Nejslavnější jihočeskou lokalitou elbaitu byla Nová Ves u Křemže, odkud pochází řada krásných ukázek. Tato lokalita je dnes již zaniklá.