Turmalín

Chemicky nejsložitější drahokam borokřemičitan, s různou příměsí atomů kovů, které udávají jeho barvu. Tvrdost 7 – 7,5 dle Mohsovy stupnice. Název pochází ze starého singhalského „turamali“ znamenající kámen, který přitahuje popel. Zahříváním nebo třením se krystaly turmalínu elektrostaticky nabijí a přitahují částečky prachu nebo popelu.

Drahokam turmalínu může být bezbarvý, ale může mít i všechny myslitelné barvy a barevné odstíny. Nezaměnitelným poznávacím rysem je jeho výrazný pleochroismus, podíváme-li se tímto kamenem z různých směrů, jeví se dané barvy v jednom směru světlejší, v druhém tmavší, ve směru kolmém k svislé ose silně pohlcuje procházející světlo, ve směru svislé osy nikoliv.

Jedná se o šamanský kámen, který dodává ochranu během obřadů. V dřívějších dobách se používal jako kámen, který odhaloval viníka a nebo v težkých dobách, kdy ukazoval jakým směrem se má nositel ubírat.

Turmalín je výborný léčitel duše i rozumu, vyrovnává mozkové hemisféry a také proudy myšlenek. Napomáhá pochopení sebe sama i druhých, zvyšuje sebedůvěru, nezávislost a pomáhá získat nadhled nad rozčilujícími situacemi.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.