Turmalín

TURMALÍN je chemicky nejsložitější drahokam borokřemičitan, s různou příměsí atomů kovů, které udávají jeho barvu. Tvrdost 7 – 7,5 dle Mohsovy stupnice. Název pochází ze starého singhalského „turamali“ znamenající kámen, který přitahuje popel. Zahříváním nebo třením se krystaly turmalínu elektrostaticky nabijí a přitahují částečky prachu nebo popelu. Drahokam turmalínu může být bezbarvý, ale může mít i všechny myslitelné barvy a barevné odstíny. Nezaměnitelným poznávacím rysem je jeho výrazný pleochroismus, podíváme-li se tímto kamenem z různých směrů, jeví se dané barvy v jednom směru světlejší, v druhém tmavší, ve směru kolmém k svislé ose silně pohlcuje procházející světlo, ve směru svislé osy nikoliv. Některé odrůdy turmalínu: Achroit je bezbarvá odrůda elbaitu. Indigolit je odrůda elbaitu modré barvy. Černý turmalín skoryl. Tento kámen je velmi žádaný pro své léčivé účinky a vlastnosti.Dravit je známý jako hnědý turmalín. Tmavě zelený uvit. Elbaitu se přezdívá barevný turmalín.Liddicoatit nabízí širokou škálu barev. Rubelit je odrůda elbaitu se sytě růžovou až červenou barvou. Jméno pochází z latinského rubellus a znamená narůžovělý nebo podobný rubínu. Verdelit - emeraldit je odrůda elbaitu listově zelené barvy. Jedná se o nejběžnější varietu a je obsažen ve většině vzorků.

Rubelit
Chemicky nejsložitější drahokam borokřemičitan, s různou příměsí atomů kovů, které udávají jeho barvu. Tvrdost 7 – 7,5 dle Mohsovy stupnice. Název pochází ze starého singhalského „turamali“ znamenající kámen, který přitahuje popel. Zahříváním nebo třením se krystaly turmalínu elektrostaticky nabijí a přitahují částečky prachu nebo popelu.

Drahokam turmalínu může být bezbarvý, ale může mít i všechny myslitelné barvy a barevné odstíny. Nezaměnitelným poznávacím rysem je jeho výrazný pleochroismus, podíváme-li se tímto kamenem z různých směrů, jeví se dané barvy v jednom směru světlejší, v druhém tmavší, ve směru kolmém k svislé ose silně pohlcuje procházející světlo, ve směru svislé osy nikoliv.

Jedná se o šamanský kámen, který dodává ochranu během obřadů. V dřívějších dobách se používal jako kámen, který odhaloval viníka a nebo v težkých dobách, kdy ukazoval jakým směrem se má nositel ubírat.

Turmalín je výborný léčitel duše i rozumu, vyrovnává mozkové hemisféry a také proudy myšlenek. Napomáhá pochopení sebe sama i druhých, zvyšuje sebedůvěru, nezávislost a pomáhá získat nadhled nad rozčilujícími situacemi.

Elbait

Jedná se o minerál, který patří do skupiny turmalínů a též se mu přezdívá „barevný turmalín“. Svůj název získal podle ostrova Elba u italských břehů, kde bylo na puklinách žuly nalezeno mnoho nádherných krystalů tohoto nerostu.

Barevnost zahrnuje téměř jakoukoliv barvu vzhledem k skvělé chemické mísitelnosti mezi jednotlivými odrůdami. Elbait a jeho odrůdy se hojně používají v klenotnictví jako hodnotné drahokamy. Jedná se také o velice překrásnou sbírkovou záležitost a nejkrásnější kousky jsou často k vidění ve světových muzeích. Vyskytuje se v mnoha barevných variacích.

Nejslavnější jihočeskou lokalitou elbaitu byla Nová Ves u Křemže, odkud pochází řada krásných ukázek. Tato lokalita je dnes již zaniklá.