Upravený diamant

Jedná se o specifické úpravy přírodních diamantů, které zajišťují zlepšení gemologických vlastností diamantů v mnoha směrech. Mezi tyto úpravy patří například laserové navrtání, které z diamantu odstraňuje inkluze. Další metodou upravování diamantu je vyplňování trhlinek a prasklin sklem, tato úprava je okem téměř nepoznatelná, a pozná ji až zkušený odborník. Dále se diamantům upravuje barva, takzvaným ozařováním nebo žíháním. Organizace CIBJO (World Jewellery Confederation) a některé vladní organizace vysloveně požadují, aby při prodeji diamantu byly všechny tyto úpravy uvedeny a zákazník tak nebyl uváděn v omyl. Nekteré úpravy, zejména úprava čistoty diamanatu je ve šperkařském odvetví brána jako velice kontroverzní, to vyplývá z jedinečnosti a „posvátnosti“ přírodního diamantu. Upravené diamanty se povětšinou prodávají za nižší cenu, než neupravené kusy, je to ovlivněno tím, že se upravují diamanty nižších kvalit.

Vylepšení čistoty
Laserová úprava: Tato technika odstraňuje a nebo výrazně snižuje viditelnost černých uhlíkových inkluzí. Tato úprava byla objevena v roce 1960 Louisem Perlmanem, v průmyslovém odvětví se začíná používat po roce 1962. Laserový paprsek navrtá do diamantu velmi malou dírku cca 0,2 mm k ložisku inkluze. Poté se diamant ponoří do kyseliny sírové, která inkluzi zničí. Tato úprava nemusí být okem poznatelná, avšak odborník je schopen ji rozpoznat pomocí mikroskopu.

Vyplňování prasklin sklem: Tato metoda opravuje drobné přírodní prasklinky a trhlinky diamantu méně viditelné. Tyto trhlinky jsou velmi časté a vznikají už při tvorbě diamantu uvnitř zemské kůry. Tato úprava se provádí většinou až jako poslední. Trhlinky se zacelují sklem, na pohled není tato úprava znatelná, avšak odborník ji pozná.

Vylepšení barvy
Obecně existují tři hlavní metody, které uměle mění barvu diamantu: ozáření s vysokou energií subatomárních částic; použití tenké barvy nebo povlaků; a kombinované aplikace vysokého tlaku a vysoké teploty (HPHT). Prvními dvěma metodami lze měnit pouze barvu.

Ozařování: V dnešní době se používá zejména gamma záření, jedná se o nejlevnější způsob změny barvy, avšak může probíhat dlouhou dobu. Barvu mění v modrou až modrozelenou, která proniká do celého kamene. Původní barva před změnou bývá obvykle žlutá.

Nanášení nátěru: Jedná se o nanášení fialovomodrého barviva. Tato úprava je považováná za podvod, pokud není deklarovaná. Tato úprava se dá poznat například v horké vodě, nebo nanesením alkoholu.

Aplikace vysokého tlaku a vysoké teploty (HPHT): Tato metoda dokáže diamant udělat bezbarvým v závisloti na typu diamantu, dokáže také udělat stávajíci barvu sytější. Tento prosces byl představen v roce 1999 firmou General electric. Při této metodě se dosahuje tlaku až do výše 70.000 atmosfér a teploty až do 2000 ° C (3632 ° F). I když je tato úprava trvalá, měla by být úprava HPHT zveřejněna při prodeji.