Velikost prstenu, prstýnku

Pomůcky při zjišťování velikosti prstenu

Papírové pásky
• Vytiskněte si tento pdf soubor a vystřihněte z něj papírový pásek, měřítko při tisku musí být v
  „žádné“,
• přeměřte pravítkem, že nedošlo k deformaci při tisku, tedy 1mm na pásce se musí rovnat 1 mm
  na pravítku,
• v rozšířené části pásky nastřihněte nůžkami pásku podle nakreslené rysky,
• provlečte pásek nastřiženým otvorem a změřte velikost vašeho prstu, na kterém si přejete
  prsten nosit,
• papírová páska musí být dostatečně volná, aby šla lehce přetáhnout přes kloub vašeho prstu,
• vaší velikost prstenu nyní můžete odečíst z papírové pásky – tam, kde se nyní nachází bílá ryska.

Porovnávací kroužky
• Položte prsten na vytištěný kroužek,
• prsten musí opisovat celý obvod kružnice (nemělo by být vidět žádné prázdné, bílé místo).

Velikosti prstenů podle průměrů
Níže naleznete tabulku průměrů prstenů a jejich odpovídající velikosti. Hodnoty průměrů jsou
uvedené v milimetrech. V levých sloupcích tabulky jsou čísla velikosti prstenů.
V pravých sloupcích jsou na stejném řádku uvedené odpovídající průměry těchto velikostí, tentokrát v milimetrech

Pro přesné měření si vytiskněte tento pdf soubor, nebo použijte následující pomůcku.