Verdith

Verdith je obchodní název pro světle až tmavě-zelenou horninu, složenou z fuchsitů a jílovitých materiálů. Zelená barva je způsobena stopami chrómu.

Verdite byl objeven v severní části řeky Kaap v Jižní Africe v oblastech, kde bylo těženo zlato. Stovky let byl verdith používán jako dekorační kámen, nebo pro ozdobu různých amuletů. Jeho tvrdost není velká, na Mohsově stupnici tvrdosti dostanuje pouze stupně 3.

Vzhledem k tomu, že verdit je hornina a ne minerál, nemá definované chemické složení.

Nejvýznamnější těžiště se nacházejí v Zimbabwe.