Vltavín

VLTAVÍN nebo-li Moldavit, jedná se o formu Tektitů jímž se přisuzuje mimozemský původ, při dopadnu meteoritu jeho obrovský žár přetavil okolní horniny a roztříštil je do veliké dálky.

U města Riesu v Německu dopadl kus kamenného meteoritu o průměru 1 - 1,5 km. Vytvořil kráter o průměru 24 km. Při tomto dopadu vznikl velký tlak-kolem 50 - 60 Gpa a teplota 1.000 – 2.000K. Byla to tak velká teplota, že plno horniny se při dopadu odpařilo. Takto vysoká teplota a tlak vymrštila roztavenou silikátovou horninu a jíly, které tvořily základ skelné hmoty vltavínů, rychlostí 10 km za sekundu. Letící skelná hmota začala postupně tuhnout a odporem vzduchu vytvářela kapkovitou podobu vltavínů. Letová dráha vltavínů byla okolo 200 - 450 km na naše území. Dopadlo sem 10 na šestou tun vltavínů. Dochovala se, ale jen malá část, přibližně 1%. Za tu dobu asi 15 miliónů let, většina vltavínů byla poškozena posouvání zemských desek a erozí. Naše vltavíny jsou jedny z nejkrásnějších na světě a proto je i jejich cena vysoká. Tektity, které pocházejí z jiných částí,nemají tak krásnou barvu. Ta byla způsobena vysokým obsahem písků,ideální teploty a tlaku. Velkou roli na kvalitě sehrál i dopadový úhel meteoritu, který činil 30 - 50 stupňů.

Velmi vzácný kámen, který se nachází u řeky Vltavy, podle které získal své jméno. Nepředpokládá se, že budou nalezeny další naleziště. Postupem času se zdroje Vltavínu vyčerpají.

V době kamenné se používal jako talisman přinášející štěstí a plodnost. Říká se, že pomáhá v komunikaci se svým vlastním já a mimozemskými entitami. Dokáže přesahovat čas. Pokud ho položíte na třetí oko, dokáže nositele přenášet do budoucnosti nebo minulosti, abychom pochopili smysl nynější inkarnace. Vltavín je obdařen velmi vysokými vibracemi, které otevírají a čistí různé bloky, harmonizují čakry.

Největší sbírka vltavínů se nachází v Národním muzeu v Praze. V roce 2013 bylo v Českém Krumlově otevřeno muzeum ryze zaměřené právě na vltavíny. Odhaduje se, že celkový počet vltavínů je zhruba 20 milionů kusů o celkové hmotnosti zhruba 275 tun. Kdyby se spojili všechny vltavíny v jednu kouli, její průměr by se blížil 14 metrům. Doposud největším nalezeným Vltavínem je kus nalezený u Slavic o hmotnosti 265,5 gramů, průměr nalezených kousků však dosahuje pouze necelých 7 gramů.

V dřívějších dobách se vltavín zasazoval i do šperků a to hlavně v období baroka, avšak díky jeho malé tvrdosti se od toho ustoupilo. V jižních čechách se držela lidová tradice, kdy se vltavín využíval při svatebním obřadu, ženich dával nevěstě kousek tohoto kamínku na důkaz jeho hlubokých citů.

V dřívějších dobách se vltavín zasazoval i do šperků a to hlavně v období baroka, avšak díky jeho malé tvrdosti se od toho ustoupilo. V jižních čechách se držela lidová tradice, kdy se vltavín využíval při svatebním obřadu, ženich dával nevěstě kousek tohoto kamínku na důkaz jeho hlubokých citů.