Araukarit - Zkamenělé dřevo

Araukarit je název pro speciální typ zkamenělých suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny, organické materiály stromu byli přeměněny na minerály, zejména křemičitany, avšak při zachování dřevěné struktury. Tato přeměna probíhá pod zemí, kde na dřevo nepůsobí kyslík, který by jej jinak rozložil. Minerální vody proudící přes zeminu uskladňují v buňkách rostliny minerály a jak lignin a celulóza v rostlině slábnou, vytváří se na ní kámen. Tato přeměna trvá zhruba sto let. Zkamenělé dřevo dosahuje na Mohsově stupnici čísla 7. Ve státě Washington je považován za národní drahokam. Nálezy Araukaritů jsou možné po celém světě, v ČR zejména v oblasti Nové Paky v Lounech má zkamenělé dřevo i své muzeum, které vystavuje nálezy zejména z okolí Ohře. Lesy, které jsou známé výskytem zkamenělého dřeva, se nazývají zkamenělé lesy. Dobrým příkladem je národní park Petrified Forest.