Dolomit

Dolomit (Saussure, 1796), chemický vzorec CaMg(CO3)2 (uhličitan vápenato-hořečnatý), je klencový minerál.

Pojmenován podle: Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), francouzský mineralog a geolog, který tento minerál popsal při zkoumání pohoří Dolomity v severní Itálii.

Dolomit je hlavním minerálem skupiny dolomitu, do které dále patří ankerit, kutnohorit a extrémně vzácné minrecordit a norsethit. Minerály skupiny dolomitu obsahují dva různé kationty uspořádané do vrstev, jejich struktura je odlišná od jednoduchých uhličitanů ze skupiny kalcitu.
Hydrotermální – krystaluje v nízkoteplotní fázi, metasomatický – zatlačováním kalcitu ve vápencových sedimentech, sedimentární – vysrážením z mořské vody (proces je popsán u halitu), magmatický – v karbonatitech.
Nejčastěji tvoří zrnité, masivní nebo kuličkové agregáty, pseudomorfózy. Krystaly ve tvaru romboedru mají zohýbané plochy a obvykle tvoří drůzy.

Oplývá energií, která nám umožňuje duchovní vývoj, stabilitu, spokojenost, vyrovnanost. Eliminuje bezcílnost, přetvářku, lži a nevědomost. Zabraňuje úbytku energie, pokud řešíme malicherné spory, nebo pokud se dostaneme do styku s emočně náročnými lidmi. Utěšuje, uklidňuje úzkostlivé děti i zvířata. Proto své místo a uplatnění najde v nejednom dětském pokojíčku. Dodává životní sílu a zvyšuje odolnost proti nemocem všeho druhu. Učí nás způsobu myšlení s nohama na zemi a posiluje zdravý rozum. Odstraňuje blokády a tím vyrovnává energie v těle. Léčí traumata, která pochází ze strachu a fóbií. Aktivuje schopnost přijímat lásku ve vašem životě, ale zároveň abychom byli schopni lásku dávat. Otevírá naši mysl originálním myšlenkám a nápadům a usnadňuje abstraktnímu myšlení.

Říká se, že tento kámen je pokladem patřící skřítkům, máme-li ho, přitahuje k nám dostatek všeho, co potřebujeme.