Granát

Vědeli jste, že červená barva dokáže stimulovat chuť k jídlu a zvýšit srdeční tep? Možná právě proto, se o červené říká, že je barvou lásky. O nositeli této barvy se říká, že má odvahu a rád se stává středem pozornosti, která mu dodává na atraktivitě. Červené minerály se dají nosti celoročně, ve spojení s klasickým designem sdělují o svém majiteli, že je odvážný, avšak pokud jsou tyto mineály spojené s přírodním designem dávají tušit skromnost nositele.

Granát zahrnuje skupinu velmi rozšířených minerálů a jejich smíšených odrůd, které jsou si velmi podobné, vzájemné zastupování jednotlivých složek ovlivňuje barevný odstín, neporušuje se však jejich stejnorodost. Jsou vysoce odolné proti chemickým
a mechanickým vlivům, tvrdost 6,5 – 7,5 Mohsovy stupnice. Vyskytují se bezbarvé i v různých barvách a odstínech vyjma modré. Název získal patrně odvozením z latinského „granum“ = zrno, roku 1250 Albertem Velikým.

Granát je jedním z 29 kamenů, jimž byla ve starověku připisována magická moc lásky
a léčitelských schopností. Podněcuje lidskou fantazii, probouzí zvědavost, prohlubuje pověrčivost a tiší touhu po kráse. V 16. století byly nošeny amulety s tímto drahokamem proti uhranutí.

Některé odrůdy granátu:

PYROP z řeckého slova "pyropos" = ohnivý nebo Český granát, protože nejlepší ukázky pocházeli z českých nalezišť, kde se vyskytují již pouze malá zrnka. Minerál zbarven železem a chromem do krvavě červené až černočervené barvy. V Jihoafrické republice se nazývá "kapský rubín" je typickým odpadním produktem při těžbě diamantů. Za nejcennější bývá považována barva holubí krve. Císař Rudolf II. měl ve svých sbírkách pyrop velikosti vejce. Skrytá schopnost červeného granátu je pomoc překonávat zábrany, posiluje nás ve vytrvalosti, podněcuje odhodlání, daruje energii, neúnavnost a vášeň, probouzí radost z žití.

ALMANDIN krystal s podílem pyropu a spessartinu, většinou červené, hnědé téměř černé, krvavě červené s nádechem do fialová. Plinius Starší pojmenoval tento nerost podle města Alabanda v Malé Asii.

SPESSARTIN jeho vznik je spjat s horninami bohatými na mangan. Barva je obvykle červená, černá, hnědá, oranžově žlutá. Poprvé byl nalezen v Bavorském Německu v pohoří Spessart.

GROSULÁR z latinského slova "grossularia" = angrešt, podle převládající zelené barvy těchto granátů. Vzniká přeměnou vápenců společně s kalcitem, wollastonitem, vesuvianem, diopsidem a skapolitem. Skryté schopnosti zelených granátů nám pomáhají překonávat depresi, melancholii, která je projevem celkové vyčerpanosti. Regeneruje po únavě, posiluje a čistí vnitřní orgány a podporuje tvorbu kostí.

HESSONIT je hnědooranžová, červenohnědá odrůda železnatého grosuláru. Jeho skrytá schopnost je léčit různá ochromení s důrazem na nervy a klouby, aktivuje sníženou schopnost pohybu.

LEUKOGRANÁT je bezbarvá nebo jantarová odrůda grosuláru.

HYDROGROSULÁR je celistvá, neprůhledně zelená odrůda grosuláru. Někdy nesprávně označován jako Jadeit.

UVAROVIT vápenato–chromitý vzácný granát, tmavě smaragdově zelené barvy.

ANDRADIT je křemičitan vápenato-železitý, většinou hnědý, také bezbarvý, zelený nebo černý často ve společnosti glosuáru. Název má podle portugalského mineraloga I. D. d‘Andrady.

DÉMANTOID žlutá až smaragdově zelená drahokamová odrůda andraditu, který svou schopností rozkládat světlo připomíná diamant, odtud jeho pojmenování. Byl objeven v roce 1868 zlatokopy na Urale.

TOPAZOLIT citrónově žlutá odrůda andraditu. Nachází se jen v podobě drobných krystalů.

MELANIT je odrůda andraditu. Pojmenování pochází z řeckého slova "melas" = černý, podle jeho barvy, díky obsahu titanu. Zvláště tmavé odrůdy se také nazývají ŠORLOMIT nebo IVAARIT. Dříve se zasazoval výhradně do smutečních šperků. Skrytá schopnost černého granátu je zbavit nás blokád v citech, ovlivňuje ruce a jejich tvorbu. Donutí nás pohlédnout hluboko zpět, postavit se a vyrovnat vlastním strachům a omezení.

Dále do skupiny granát patří také

GOLDMANIT, CALDERIT, manganato-železitý granát, KNORRINGIT a SKIAGIT.