Opál

Opál je minerál (vodnatý oxid křemičitý) s obsahem vody od 1% do 20% a vzniká za různých podmínek. Většinou se
vysráží z roztoků jako gel, jako usazenina horkých pramenů, také tmelením křemitých schránek živočichů a rostlin.
Barvu opálu ovlivňují příměsi oxidů kovů nebo vtroušeniny, lom světla mohou způsobit drobně rozptýlené bublinky
vody. Podle zbarvení, průhlednosti a struktury odlišujeme několik odrůd. Název pochází ze staroindického „upala“ =
drahocenný kámen, s tvrdostí 5,5 – 6,5 dle Mohsovy stupnice tvrdosti.

Nejčistší, sklovitě průhledný Opál Skelný HYALIT s mastným skelným leskem, působí zajímavým dojmem svou
chladnou ledovou krásou, vnáší do mysli jasno a odvodňuje.
Nejznámější a nejvyhledávanější odrůdou je DRAHÝ OPÁL, kámen nejpestřejších, zářivých přitom jemných barev.
Podivuhodná hra barev se nazývá opalizace. Sám o sobě je obyčejně bílý a jeho mněna barev je způsobena
rozkladem světla. Římský senátor Nonius raději volil vyhnanství, než by přenechal svůj překrásný opál milenci
slavné Kleopatry. Tento drahokam pocházel z tehdy nejvyhlášenějšího naleziště z Dubníka na Slovensku, dnes se
tam již netěží pro malou výtěžnost a konkurenci. V roce 1875 byla objevena bohatá naleziště v Austrálii (80 – 90%
světové produkce), znamenité kvality stejně jako i Mexický opál. Široké spektrum barev symbolizuje dokonalost v
jednotě, pomáhá překonat propast mezi tělem a duší, oživuje kladné vlastnosti a probouzí harmonii, je zrcadlem
našich emocí.

Častá odrůda opálu jen zřídka použitelná jako ozdobný kámen, neprůhledný, zakalený v tmavších odstínech barev
se nazývá OPÁL OBECNÝ, zemitými barvami slouží jako prostředník našeho těla a Země, umožňuje takto nezbytný
přísun životadárné energie.
Červeně zbarvený kámen s jemně rozptýleným oxidem železitým je MASOVÝ OPÁL, spolehlivá pomoc při léčbě
všech jaterních chorob.
Žlutohnědá odrůda je VOSKOVÝ OPÁL, podporuje sebevědomí a mírní stres.

DŘEVITÝ OPÁL vznikl proniknutím opálové hmoty do dřeva a zachovává jeho strukturu. OHNIVÝ OPÁL je červené
nebo jantarové barvy, může opalizovat a pochází hlavně z Mexika, kámen očisty ohněm, nevhodný pro ty, kteří
potlačují hněv, který nakonec neovladatelně a ohnivě vzplane.
PRASOPÁL je zbarven zeleně příměsí niklu, zbavuje nečistot všeho druhu, pomáhá znovu najít ztracené síly a mírní
strach z nejisté budoucnosti.

Drahý ČERNÝ OPÁL je ze všech druhů nejmocnější, uvádí všechna centra do rovnováhy, mírní deprese a strach z
temnoty a smrti. Smrt nerozděluje jen nedostatek citu.

Dendriticý opál
Je-li mléčný opál protkán sítí jemných černých dendritů vodnatých oxidů manganu, pak mluvíme o dendritickém opálu (mechový opál, keříčkový opál). Vypadá to, jako by v bílé hmotě byly rozhozeny mechovité keříčky. Dendritické opály se hodí ke zpracování na ozdobné kameny. Pěkné hlízovité kusy se u nás vyskytují v hadcíchu Křemže, zejména známé je okolí Bohouškovic, na Moravě pak Němčice a okolí Třebíče.