Ryolit

Je výlevná vyvřelá hornina většinou světlé barvy (zvětralá nabývá odstíny červené) s porfyrickou strukturou a velmi vysokým obsahem SiO2 (> 70 %). Minerální složení tvoří křemen, alkalické živce a plagioklasy. Jedná se o kamen hluboké meditace a poznání sebe sama. Umožňuje lépe poznat vlastní já a rozvíjí emoční inteligenci, což je schopnost ovládat své emoce a umění vcítit se do pocitů jiných. Pomůže vám pochopit všechny části sebe sama. To poté pomůže s řešením různých problémů. Je vhodný pro ty, kteří mají problémy se sebeúctou a prokrastinací. Stejně tak může pomoci při hledání lásky a zdravějšího vztahu. Ryolit rovněž dokáže aktivovat potenciál a tvůrčí schopnosti.